Pátek, 28. duben 2017 | Svátek má Vlastislav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
My Němci se bojíme Boha a nikoho jiného na světě.
Jean Dutourd
Poslušnost je lidem samozřejmá, už proto, že jim nabízí nekomplikovaný svět, ve kterém je všechno předem malinkaté, v němž nepotřebují představivost.
Lao-c’
Svět se neustále mění a nejvíc z něho se mění člověk.
Stanisław Jerzy Lec
Buďme struční. Svět je přelidněn slovy.
Stanisław Jerzy Lec
Existuje tolik světů, kolik se jich vejde do hlavy.
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. - 2 Kor 5, 19
Erazim Kohák
Jednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá - skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravda.
John Irving
Když se stydíte, váš svět se stává světem co-když.
Jaromíra Kolářová
Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa.
Franz Kafka
Lež se nastoluje jako světový řád.
Neznámý autor | Citáty o světě
Láska nespočívá ve slovech, ale v síle lidí nést tíhu světa, jeho bídu mírnit a jeho nářky odstranit.
Rainer Maria Rilke
Láska je jedinečná príležitosť dozrieť, nadobudnúť vlastnú tvár, stať sa svetom láske milovanej osoby.
Woodrow Wilson
Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě.
Bill Gates
Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí.
Che Guevara
Ti, jež zabijejí své vlastní děti a denně je rozlišují podle barvy jejich kůže; ti jež nechávají vrahy černochů nepotrestané, ochraňují je, a nadto trestají černé obyvatelstvo, protože požaduje legitimní práva jako svobodní lidé - jak můžou ti, jež činí toto, považovat sami sebe za ochránce svobody? Vláda Spojených států není obránce svobody, ale pachatel vykořisťování a útisku proti národům z celého světa a dokonce proti velké části jejich vlastního obyvatelstva.
Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.
Viktor Dyk
Nacionalismus nesmí být pouhou náladou, musí být životním přesvědčením, světovým názorem, má-li mít hodnotu a má-li být života schopný.
Stanisław Jerzy Lec
Kdo ví, kolik Bůh vyzkoušel slov, než našel to, co stvořilo svět.
François Mauriac
Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.
Jane Austenová
Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. [But there certainly are not so many men of large fortune in the world as there are pretty women to deserve them.]
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt