Úterý, 21. srpen 2018 | Svátek má Johana Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Thomas Carlyle | Citáty o světě
Staň sa čestným človekom a môžeš si byť istý, že je na svete o jedného darebáka menej.Peter Strauss
Nádej je iskra, ktorá je schopná zapáliť svet trvania, a tým i trvanie sveta.
Martin Luther King
Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.-varianta- Malá nespravedlnost je hrozbou pro veškerou spravedlnost.
Tomáš Baťa
Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.
Johann Wolfgang Goethe
I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.
Mosso | Citáty o světě
Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.
Božena Němcová
Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou.
Vladimír Clementis
Ovšem také tolerantnost má svoje meze, musí se udržet v kolejích lidských vztahů a nesmí narušit vlastní svět zásad.
Stanislav Komárek
Sociomorfní modelování v rámci biologického myšlení jest skutečnost, že každá doba při výkladu živé přírody vybere z široké "samoobsluhy jevů", kterou skýtá, ty, které potvrzují základní principy jejího fungování. Celý děj ovšem probíhá na nevědomé rovině, cílem biologů téměř žádné éry není apologie společenského uspořádání ("správně" pochopitelně funguje jen ta společnost, která nějak odpovídá "přirozenému" uspořádání světa a toho živého zvláště), ale právě a jen poznávání živé přírody.
Tibor Kočík
Rozsiahle Grafiti sú akoby bolestným, ale aj hnevlivým výkrikom nad zlobou sveta, nad tým, že ľudské úsilie sa neraz uberá negatívnym smerom, že život niekedy môže byť vyplnený aj absolútnou duchovnou prázdnotou. Miestami skladba naozaj nadobúda charakter až gisbergovského kvílenia alebo beatnickej takmer publicistickej apelatívnosti. Súvislosť s poéziou amerických beatnikov autor priznáva cez alúzie aj priamo - v poznámkach za básňou.
Kdo kdy ve světě vynalezl lásku, který lásky moci ubrání? Ona nezná místa, nezná času, každého si ona podmaní.Paul Claudel
Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury (o Bibli)
Bahá´u´lláh,
Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe samého. Chop se své příležitosti, protože se ti víckrát nenaskytne.
Antoni Kepinski
Civilizace - moc nad světem. Kultura - láska ke světu.
George Bernard Shaw
Žádný muž, který dělá něco tak vážného na tomto světě, nemá dost času a peněz na takové dlouhé a nákladné lovy, jakými jsou lovy na ženy.
Ralph McGehee | Citáty o světě
Když chcete terorizovat svět, potřebujete CIA, ale když chcete, aby se lidské naděje vyvíjely normálním způsobem, musíte CIA zrušit.
Johann Wolfgang Goethe
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.
Anne Tylerová
Představte si, co si o nás musí myslet! Přijdeme ze samoobsluhy s ohromnou hromadou věcí - kuřata, vepřové, půl krávy. Určitě nás mají za největšího lovce na světě!
Erich Fromm
Niektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo pokladajú za lásku.
Chajim Nachman Bialik
Pokládám hebrejské výtvory, takové, jako je Tel Aviv, za přesvědčující, překonávající výtvory staletí v exilu. Rád bych věděl, zda jinde v celém světě existuje pro Izrael jiné podobné místo. Takové budovy, postavené čistě a jedině Židy od střechy po základy, to je působivý pohled. Toto vytvoření celého hebrejského města je dostatečné, aby naplnilo srdce skeptiků a pochybovačů vírou, že renesance Izraele je nepopiratelný fakt. Tady v Tel Avivu cítím všemi svými smysly, že nemám ? a ani bych nemohl mít ? jinou vlast než toto místo. Budiž požehnáni ti, kteří se přišli připojit k naší věčné stavbě v tomto koutě světa, pro nás jediném. [prohlásil o Tel Avivu poté co se do něj přestěhoval]
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt