Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 9. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lao-c’ | Citáty o světě
Díky náhodě může někdo dočasně vládnout světu, ale navždy ho může ovládnout láskou.Jean de La Bruyere
Na světě jsou jen dva způsoby, jak se dostat nahoru: vlastní chytrostí nebo hloupostí druhých.
Clive Staples Lewis
Strach je emoce; a je zhola nemožné - dokonce fyzicky nemožné - udržet si nějakou emoci dlouhou dobu. ... Krizové pocity jakéhokoli druhu jsou ze své povahy přechodné. Pocity přicházejí a odcházejí, a když přijdou, lze jich využít dobrým způsobem; nemohou však být naší pravidelnou duchovní stravou. [esej Poslední noc světa, kniha Sloni a kapradí, str. 61]
Ježíš Kristus
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. - 2 Kor 5, 19
Carl Gustav Jung
Po nějaké době člověk objeví, že ve světových dějinách se neděje nic skutečně ‚‘‘nového‘‘. O něčem skutečně novém by se mohlo mluvit teprve tehdy, až by jednou nastal ten nepředstavitelný případ, že by rozum, lidskost a láska dobyly trvalého vítězství.
V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli. Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.
George Harrison
S naší láskou bychom mohli zachránit svět.
Oko za oko a svět bude slepý.
Robert Fulghum
Představte si, oč lepší byl byl svět, kdybychom si všichni - na celém světě - každý den ve tři odpoledne dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby základní politikou všech vlád bylo vždy vracet věci nazpátek a uklízet po sobě. (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Krédo)
Henry Theophilus Finck
Angličan je široko daleko tím nejkrásnějším tvorem na světě. (z knihy Romantic Love and Personal Beauty)
Zásadně si zapamatujte: Příležitosti nepřicházejí sami od sebe. Kdo chce uskutečnit své sny, musí se nejdříve probudit. Všiměte si následujícího faktu - lidé, kteří na tomto světě něco dokázali, si svojí příležitost nejprve vytvořili. Nic na tomto světě se nebude hýbat, dokud to my vlastní silou nedáme do pohybu.Francis Bacon
Dále, nebude od věci rozlišit tři druhy a, jakoby, stupně ambicí lidstva. První je těch, kteří touží rozšířit vlastní moc ve své rodné zemi, hrubý a zkažený druh. Druhý je těch, kteří usilují o rozšíření moci a vlády své země mezi lidmi. Tento je jistě důstojnější, ač neméně chtivý. Ale pokud člověk usiluje ustavit a rozšířit vládu a panství samotného lidského rodu nad světem, jeho ambice (má-li být zvána ambicí) je bezpochyby celistvější a vznešenější než ty předchozích druhů. Avšak vláda člověka nad věcmi záleží zcela na uměních a vědách. Neboť nemůžeme vládnout přírodě jinak, než jejím posloucháním. [Novum Organum, kniha I, aforizmus 28]
Talmud,
Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: "Celý svět je můj." Odchází z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal: "Podívej se, nic si s sebou neberu."
Voltaire
Jeden jediný človek premenil najväčšiu ríšu sveta. Je hrozné, že práve tomuto reformátorovi ľudí chýbala základná cnosť - ľudskosť.
Rabíndranáth Thákur
Urob priateľskú službu a nadávky ti budú odmenou - to je beh sveta.
Peter Veľký | Citáty o světě
Jeden jediný človek premenil najväčšiu ríšu sveta. Je hrozné že práve tomuto reformátorovi ľudí chýbala základná cnosť-ľudskosť. (Voltaire)
František Palacký
Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.
Thomas Feverel Merton
Svet je iba obrazom toho, čo je v ľudských dušiach.
Matka Tereza
Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ na to len oči.
Milan Lasica
Nepátraj, čo bude potom, nehľaď na svet s nechuťou, kto sa zmieril so životom, zmieri sa aj so smrťou.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt