Neděle, 20. květen 2018 | Svátek má Zbyšek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 49. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
George Crumb | Citáty o světě
Celá hudba světa je od věky věků tonální - až na jeden zanedbatelný omyl v 20. letech minulého století.Čingischán
Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě.
Petr Cincibuch
Bolest jediná odolává závisti. Není tedy z tohoto světa.
Pedro Calderón de la Barca
Věřit ve svět je zrada.
Petr Iljič Čajkovskij
Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší.
Všechny milují námořníky. Když děvče ví, že mládenec do týdne zmizí, a za chvíli bude na druhém konci světa, přestává trochu šlapat na brzdu.
George Gordon Byron
Každý básník je do jisté míry reformátor, který se snaží zachránit svět před hříchem ošklivosti.
Pavla Buzková
Milovaný člověk není jenom obrazně, nýbrž skutečně naším světem, kterým jsme obklopení, ve kterém duševně bydlíme.
Samuel Butler
Svět možná není příliš moudrý - ale prozatím neznáme nic moudřejšího.
Walter Benjamin
Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.
Wilhelm Busch | Citáty o světě
Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.Karel Havlíček Borovský
Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Ludwig Börne
Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety.
Ondrej Bella
V čom ťa svet, rozum sklame a zradí, to milovanie vše zas nahradí.
Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.
Napoleon Bonaparte
Chtěl jsem založit ve Francii řád občanský. Až dosud byly ve světě jen dvě moci: vojenská a církevní. Měl jsem v úmyslu zřídit systém evropské federace. Svatá aliance je myšlenka, kterou mně ukradli. Ale jejich verze je aliance králů proti národům. Ústava je dílem svého času.
Napoleon Bonaparte
Představivost vládne světu.
Napoleon Bonaparte
Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které zvládne i ten nejhloupější poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát bitvu, která už skončila.
Napoleon Bonaparte
Na světě jsou dvě mocnosti: meč a duch. Duch vždycky zvítězil nad mečem.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt