Neděle, 24. červen 2018 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 45. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Sigmund Freud | Citáty o světě
Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.Sigmund Freud
Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.
John Fletcher
Dějiny světa jsou světový soud.
Karl Farkas
Největší většina na světě jsou dlužníci.
Gustave Flaubert
Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.
Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.
Antoine de Saint-Exupéry
Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.
Antoine de Saint-Exupéry
Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.
Eurípidés
Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?
Albert Einstein
Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.
Albert Einstein | Citáty o světě
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.Ralph Waldo Emerson
Spálené knihy osvítily svět.
Ralph Waldo Emerson
Svět patří činorodým.
Paul Éluard
Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů.
Paul Éluard
Obraznost vytváří svět stále jiný.
Epikúros | Citáty o světě
Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
Alfred Delp
Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra.
Alfred Delp
Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra.
Jean Dutourd
Každá bytost je uzavřena sama v sobě jako v zapečetěné láhvi. Naslouchá jenom svým vnitřním zvykům, které přehlušují všechny ostatní zvuky vnějšího světa.
Jean Dutourd
Jeden člověk nemůže sám nést všechno soužení světa, ani ne to, které sám vyvolá.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt