Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 45. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Erich Fromm | Citáty o světě
Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.

Ludwig Feuerbach
Láska je nejmoudřejší věc tohoto světa; proto ji většina lidí jen předstírá.
Ferdinand I. Dobrotivý
Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto musil zahynouti svět!
Sigmund Freud
Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.
Sigmund Freud
Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.
John Fletcher | Citáty o světě
Dějiny světa jsou světový soud.
Karl Farkas
Největší většina na světě jsou dlužníci.
Gustave Flaubert
Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.
Benjamin Franklin
Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.
Antoine de Saint-Exupéry
Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.
Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.

Eurípidés
Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?
Albert Einstein
Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.
Albert Einstein
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
Ralph Waldo Emerson
Spálené knihy osvítily svět.
Svět patří činorodým.
Paul Éluard
Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů.
Paul Éluard
Obraznost vytváří svět stále jiný.
Epikúros
Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
Alfred Delp
Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt