Neděle, 24. červen 2018 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 40. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Svět asi vznikl ze strachu před prázdnotou.Stanisław Jerzy Lec
Optimismus a pesimismus se liší pouze v datu konce světa.
Stanisław Jerzy Lec
Všechny okovy světa tvoří jeden řetěz.
Stanisław Jerzy Lec
Buďme stručný, svět je přelidněn slovy.
Jean de La Bruyere
Nuda byla na svět přivedena hloupostí. Kdo miluje práci, postačí si.
Na světě jsou dva prostředky jak se povznést: buď vlastními schopnostmi, nebo hloupostí jiných.
Michael Leboeuf
Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně.
Karel Konrád
Nic na světě, kromě náušnic a cti, se nemůže ztratit nadobro.
Konfucius
K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.
Konfucius
Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.
Antoni Kepinski | Citáty o světě
Civilizace - moc nad světem. Kultura - láska ke světu.Antoni Kepinski
Civilizace - moc nad světem; kultura - láska ke světu.
Jan Amos Komenský
Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
Jan Amos Komenský
Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.
Ján Kollár
Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil.
Karel Kryl | Citáty o světě
Viděl jsem rybáře, nad člunem stál, za bouře na moři, kotva šla ke dnu,z řetízku zpod tváře kotvu jsem sňal, svět se snad nezboří, vždyť měl jen jednu.
Jaromíra Kolářová
Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa.
Karl Kraus
Špinavý svět tvrdí o těch, kteří odstraňují jeho špínu, že ji přinesli.
Miloš Václav Kratochvíl
Co zmůže svět proti nádhernému snu lidské duše?
Stefan Kisielewski
Přečkat se dá všechno, nezmění-li se svět, změníš se ty.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt