Pondělí, 21. květen 2018 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 32. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Není na světě člověk tak chytrý, aby znal celou svoji hloupost.Svět nepohrdá těmi, kdo mají spoustu nectností, nýbrž těmi, kdo nemají žádnou ctnost.
Člověk světa znalý dovede zakrýt své vzdělání.
Erich Maria Remarque
Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papíru.
Erich Maria Remarque
Na světě je dost místa pro věci, jen pro lidi ne.
Bertrand Russell | Citáty o světě
Život je břímě, když ti, které máme rádi, mají jiné, jež staví na první místo. Když nemáme na světě koutek, do něhož můžeme utéct se svou osamělostí.
Bertrand Russell
Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.
John Ruskin
Pamatuj, že nejkrásnější věci na světě jsou nejméně užitečné, například pávi a lilie.
Friedrich Rückert
Láska je od pradávna nejnovější a jediná světová událost.
Tadeusz Różewicz
Ta stařenka, která táhne na provaze kozu, je potřebnější a cennější než sedmero divů světa; kdo myslí a cítí, že ona je k nepotřebě, ten je vrah.
Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali.Helen Rowlandová
Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý druhý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci.
Jean-Jacques Rousseau
Vše na světě věčně pulsuje jako příboj. Nic tu nezachová stálé a dokonalé formy. Proto i naše city, jež se upínají k vnějšímu světu, pomíjejí a mění se stejně jako on.
Jean-Jacques Rousseau
Žádnou jinou knihu, než svět. Žádné jiné vyučování než fakta.
Jean-Jacques Rousseau
Občanské sdružení je nejdobrovolnějším aktem na světě, neboť každý člověk se rodí svoboden a je svým vlastním pánem, a proto si ho nikdo pod jakoukoliv záminkou nemůže podřídit bez jeho souhlasu.
Dušan Radović | Citáty o světě
Usmějte se. A ve vašem úsměvu ať je spousta dobroty a jenom trošku, trošičku trpkosti. Odpusťte životu a světu, že nejsou dokonalí.
Jonas Ridderstrale
Lidé tonou v oceánech nejistoty, způsobené nekonečnými možnostmi volby ve světě nadbytku a hojnosti.
Jonas Ridderstrale
Moc v dnešním světě se přesouvá od lidí, kteří dříve kontrolovali informace k lidem, kteří kontrolují poznání.
Jonas Ridderstrale
Abychom uspěli v dnešním světě potřebujeme správnou kvalifikaci, správné školy a správné přátele na správných místech.
Jonas Ridderstrale
O tom, jestli uspějete v dnešním světě rozhoduje jak schopní nebo sexy jste
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt