Pondělí, 18. červen 2018 | Svátek má Milan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 25. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Sri Chinmoy | Citáty o světě
Mám veľkú radosť zo všetkej práce, ktorú robíte pre svetový mier a pre ľudí vo všetkých krajinách. (Matka Tereza}Sri Chinmoy
Celý svet dušeplne potrebuje záhradu vášho života pre svoju inšpiráciu a radosť. (Nelson Mandela)
Sri Chinmoy
To, čoho sa mocne držíš vo svete svojich myšlienok, ťa urobí buď pouličným žobrákom alebo veľkým kráľom.
Sri Chinmoy
Neobviňuj svet. Nájdi riešenie.
Sri Chinmoy
Každý deň sa musíme snažiť, aby sme boli lepšími obyvateľmi sveta.
Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.
Na svete sú tri druhy priateľov! Tí, ktorí vás majú radi, tí, ktorým ste ľahostajní a tí, ktorí vás nenávidia.
Lewis Carroll
Spoločnosť by omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je to práve naopak. [Society would be much less liable to panics and other delusions, and political life, especially, would be a totally different thing, if even a majority of the arguments, that scattered broadcast over the world, were correct! But it is all the other way, I fear. (en)]
Carlo Carretto
Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.
Carlo Carretto
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Thomas Carlyle | Citáty o světě
Staň sa čestným človekom a môžeš si byť istý, že je na svete o jedného darebáka menej.Josef Čapek
Umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktorá sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta.
Josef Čapek
Presvedčenie, ktoré má mládež o sebe: že by všetko ne svete zariadila a vybavila lepšie, než to neprebudené ľudstvo robilo pred ňou, nebýva azda len márnomyseľným sebaprecenením, ale je aj - a hádam ešte väčšmi - krásne a povzbudzujúce.
Pierre-Jean de Béranger
Ak sme zamilovaní, obsiahli sme v sebe celý svet.
George W. Bush
Toto je veľmi pozitívny deň pre iracký ľud a rovnako aj pre svetový mier. Demokracie sú pokojné krajiny. Všetko naznačuje, že účasť bola väčšia ako na januárových voľbách, čo je dobrá správa. A všetko naznačuje, že sunniti sa zúčastnili vo väčšom počte ako na ostatných voľbách. Tiež ma potešilo, že podľa prvých indikácií bola úroveň násilia výrazne nižšia ako na posledných voľbách.
My Nemci sa nebojíme nikoho na svete okrem Boha. [Wir Deutschen fürchten Gott, sonst aber Nichts in der Welt (nem.)]
Georges Bernanos
Na svete je len jedno nešťastie: to, že nikdy nemilujeme dostatočne.
Goergy Bateson
Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom myslí človek.
Brigitte Bardotová
Svet je malý; raz sa aj tak všetci stretneme v posteli.
Berthold Auerbach
Láska je pre ženu jediná dostupná múdrosť tohto sveta.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt