Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 23. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Paavo Haavikko | Citáty o světě
Najhorší možný svet. Neporovnateľne lepší, než najlepší nemožný.

Gregor Veľký
Nikto z nás nie je na svete iba pre seba, je tu i pre všetkých ostatných.
Maxim Gorkij
Všetko krásne sa na svete zrodilo z lásky k žene.
Maxim Gorkij
Veľká pýcha tohto sveta je dielom matiek.
Johann Wolfgang Goethe
V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.
I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.
Johann Wolfgang Goethe
Je lepšie robiť tú najmenšiu vec na svete, než potĺkať sa pol hodiny.
Neville Goddard
Svet je zrkadlo, ktoré vždy odráža, čo sa deje vo vašom vnútri.
Neville Goddard
Svet je zhmotnená ľudská fantázia.
Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.
Láska je tá najmocnejšia sila na svete, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť.

Erich Fromm
Niektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo pokladajú za lásku.
Erich Fromm
Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.
Sigmund Freud
Keby sme sa mohli vzdať svojej telesnosti a ako výlučne mysliace bytosti, napríklad z inej planéty, by sme sa mohli pozrieť na náš svet neskaleným pohľadom, asi by nič našu pozornosť neupútalo viac ako existencia dvoch pohlaví u ľudí.
František Saleský
Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.
František Saleský
Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci.
František Saleský
Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj.
Viktor Frankl
O našom storočí sa hovorí ako o storočí strachu. "Úzkosť je choroba západného sveta." (s. 74)
Fotios
Mal také znalosti v gramatike a poézii, rétorike a filozofii, lekárstve a takmer vo všetkom svetskom vedení, že vynikal nielen takmer nad všetkých svojich súčastníkov, ale mohol súperiť i so starými. Všetko sa v ňom spájalo, prirodzené nadanie, horlivosť i bohatstvo, ktoré mu umožnilo získanie všetkých kníh a predovšetkým ctižiadosť, ktorá ho nútila aby prebdel celé noci a zasvätcoval ich čítaniu. (Nikétas David, životopisec patriarchu Ignatia)

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt