Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 21. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Naša nevedomosť dobýva stále ďalšie svety.Lao-c’
Vďaka náhode môže niekto vládnuť svetu po akúsi dobu, ale cez lásku ho môže ovládnuť navždy.
Lao-c’
Kto sa teší z krviprelievania, nie je spôsobilý, aby mu zverili vládu nad svetom.
Gertrud von Le Fort
Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.
Lukáš Krivošík
Židovský zákon sa ukázal ako veľmi výkonný, čo sa týkalo udržiavania Židov pri živote, ale určité jeho vnútorné prvky spôsobili, že nebol schopný osloviť inovercov. Do toho prichádza Ježiš, ktorý mohol svojím súčasníkom pripadať ako tuctový náboženský pošuk, akých tam pobehovali na prelome letopočtov desiatky. Napriek tomu práve jeho reforma židovstva pretrvala a rozšírila sa do celého sveta. Proste priniesol niečo, čo zabralo. [sme]
Tibor Kočík | Citáty o světě
Rozsiahle Grafiti sú akoby bolestným, ale aj hnevlivým výkrikom nad zlobou sveta, nad tým, že ľudské úsilie sa neraz uberá negatívnym smerom, že život niekedy môže byť vyplnený aj absolútnou duchovnou prázdnotou. Miestami skladba naozaj nadobúda charakter až gisbergovského kvílenia alebo beatnickej takmer publicistickej apelatívnosti. Súvislosť s poéziou amerických beatnikov autor priznáva cez alúzie aj priamo - v poznámkach za básňou.
Pavel Kosorin
Pokiaľ ti svet nič nehovorí, pravdepodobne mu ani ty nemáš čo povedať.
Konfucius
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať.
Konfucius
Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.
Jan Amos Komenský
Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislal, alebo Makximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta.Soren Kierkegaard
Vnútorný život dnešného sveta je chorý. Keby som bol lekár a niekto by ma požiadal o radu, odpovedal by som: Vytváraj ticho a veď ľudí k tomu, aby mlčali!
Tomáš Kempenský
Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Max Kašparů
Narodením človeka sa svet stáva krásnejší, úmrtím človeka sa stáva chudobnejší.
Immanuel Kant
Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.
Immanuel Kant | Citáty o světě
Spomedzi státisícov černochov, ktorí sú dopravení zo svojich krajín, hoci mnohí z nich boli prepustení, stále ani jeden z nich nikdy nepredstavil nič skvelé v umení či vede alebo čokoľvek úctyhodnej kvality, hoci medzi bielymi niektorí neustále povstanú z najnižších vrstiev a nadradením nadaním si zaslúžia uznanie sveta. Taký výrazný je rozdiel medzi týmito dvomi rasami a zdá sa, že je rovnako veľký v mentálnych schopnostiach ako vo farbe.
Ján Pavol II.
Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.
Ján Pavol II.
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta. [Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (pl)]
Ján Pavol II.
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.
Carl Gustav Jung
Aký bezútešný by bol svet bez odchýliek od pravidiel.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt