Sobota, 21. duben 2018 | Svátek má Alexandra Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - 17. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jakub Deml | Citáty o světě
Kdyby se mně všechny ženy celého světa vysraly na hlavu, odpustím jim tuto neslušnost pro jedinou ženu, která mne milovala, a mne, díky Bohu, milovalo více žen, ale nejvíce ze všech Pavla Kytlicová. Moje matka milovala mne jako dítě, neboť když umírala, byl jsem ještě dítětem, ale Pavla Kytlicová milovala mne už jako muže a ku podivu, milovala mne jako matka.Thomas Cromwell
Dějiny se tvoří právě tak. Mezi dvěma muži v malé místnosti. Zapomeňte na korunovace, na zástupy kardinálů, na pompéznost a davy. Svět se mění přesně takovým způsobem. V ústraní.
Ralph Bunche
Mám řadu velmi silných předsudků. Jsem hluboce zaujatý proti nenávisti a nesnášenlivosti. Jsem zaujatý proti rasové a náboženské bigotnosti. Jsem zaujatý proti válce a zaujatý pro mír. Mám sklon věřit v dobrotu bližního svého a to mne vede k tomu, že žádný problém v lidských vztazích není neřešitelný. Mám silný sklon podporovat OSN a jeho schopnost udržovat světový mír. [I have a number of very strong biases. I have a deep-seated bias against hate and intolerance. I have a bias against racial and religious bigotry. I have a bias against war, a bias for peace. I have a bias which leads me to believe in the essential goodness of my fellow man, which leads me to believe that no problem of human relations is ever insoluble. And I have a strong bias in favor of the United Nations and its ability to maintain a peaceful world.]
Chajim Nachman Bialik
Pokládám hebrejské výtvory, takové, jako je Tel Aviv, za přesvědčující, překonávající výtvory staletí v exilu. Rád bych věděl, zda jinde v celém světě existuje pro Izrael jiné podobné místo. Takové budovy, postavené čistě a jedině Židy od střechy po základy, to je působivý pohled. Toto vytvoření celého hebrejského města je dostatečné, aby naplnilo srdce skeptiků a pochybovačů vírou, že renesance Izraele je nepopiratelný fakt. Tady v Tel Avivu cítím všemi svými smysly, že nemám ? a ani bych nemohl mít ? jinou vlast než toto místo. Budiž požehnáni ti, kteří se přišli připojit k naší věčné stavbě v tomto koutě světa, pro nás jediném. [prohlásil o Tel Avivu poté co se do něj přestěhoval]
Walter Benjamin
Dějiny světa jsou kronikou zkázy.
Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět.
Čuang-c´,
Dokonalý člověk užívá svého srdce jako zrcadla. Nejde za věcmi, ani jim nejde vstříc: zrcadlí je, ale nepodržuje jich. Proto může překonat svět a zůstat nezraněn. Není otrokem své slávy, nemá pánů, nežene se za činností, nežene se za pozváním. Všímá si i toho nejmenšího, a přece je nevyčerpatelný, neboť je nad svým já.
Miler,
Pokud jsou blázni k smíchu, proč ovládají celý svět?
Karel Čapek
Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.
Karel Čapek
Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí.
Jacques Prevért | Citáty o světě
Není pět nebo šest divů světa,George Bernard Shaw
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
George Bernard Shaw
Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí.
Cesare Pavese
Jediná radost na světě je začínat.
Božena Němcová
Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl míru mezi ním a světem.
Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou.
Bahá´u´lláh,
Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři druhé. Zavři jedno vůči světu a všemu, co je v něm, a otevři druhé před svatozáří krásy Milovaného.
Bahá´u´lláh,
Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe samého. Chop se své příležitosti, protože se ti víckrát nenaskytne.
Bahá´u´lláh,
Neopusťte věčnou krásu pro krásu, která musí zemřít, a nevažte své náklonnosti na smrtelný svět prachu.
Milan Rastislav Štefánik
Od prvého stretnutia ohromila ma jeho hlboká viera, ktorá napĺňala vnútro veľkého vlastenca, viera, ktorá ho viedla k tomu, že už vtedy pokladal existenciu československého štátu za istú, hoci rakúsko-uhorské mocnárstvo bolo ešte celistné a vojensky silné, najmä po vyradení Ruska zo svetovej vojny.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt