Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o štěstí a neštěstí - 35. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě.

Stendhal
Zájem může rychle opadnout, protože duše se rychle nasytí všeho, co je jednotvárné, dokonce i největšího štěstí.
Stendhal
Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí druhé osoby vážné.
Stendhal
Trvalá malá pochybnost, kterou je třeba konejšit, toť to, co zakládá věčnou touhu, toť to, co zakládá život šťastné lásky.
George Sandová
Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.
Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.
Sallustius
Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy.
Sallustius
Každý svého štěstí strůjcem.
Charles Spurgeon
Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.
Baruch Spinoza
Štěstí je odměnou ctnosti - tou je ctnost sama.
Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.

Arthur Schopenhauer
Štěstí se dá definovat jen negativně.
Arthur Schopenhauer
Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.
Arthur Schopenhauer
Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech.
Arthur Schopenhauer
Není horší cesty za štěstím než hýření ve "vybrané společnosti", neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání.
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
Arthur Schopenhauer
Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.
Arthur Schopenhauer
Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má.
Arthur Schopenhauer
O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král.
Arthur Schopenhauer
Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt