Sobota, 24. červen 2017 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lyndon Johnson nikdy nezapochyboval o tom, že Amerika je nejlepší ze všech zemí. Z předpokladu nadřazenosti plynula pro svět mravní povinnost sdílet americký způsob života. A doprovázel ho pocit spravedlivé zloby na sebemenší kritiku Ameriky.
Pius XII.
Talmud učí, že "kdokoliv zachrání jeden život pro písmo, je to jako by zachránil celý svět". Ve chvíli, kdy byl ve hře osud evropského židovství, naplnil Pius XII. tento výrok Talmudu více než kterýkoliv jiný vůdčí činitel 20. století. Žádný jiný papež nebyl tak hojně -a nikoliv neprávem- chválen ze strany Židů. Jejich díky , stejně jako vděčnost celé generace těch, kdo přežili holokaust, svědčí, Pius XII. je skutečně a hluboce jedním z těch, které nazýváme "spravedliví (z) národů". - židovský historik a rabín David G. Dalin ve svém spisu obhajujícím Pia XII.
Ramón Sánchez
Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium?
Ambrose Bierce
Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná tolik smrtí.
Albert Einstein
Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli?
Spravedlnost bez síly a síla bez spravedlnosti je strašné neštěstí.
James Dewar
Nenávisť môže byť i spravodlivá, ľahostajnosť nikdy.
Mark Hume McCormack
Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.
George Bernard Shaw
Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.
Lucius Annaeus Seneca
Štáty bez spravodlivosti nie sú nič iné než rozsiahle bandy.
Reinkarnace je nejspravedlivějším náboženstvím. Každému, kdo se provinil proti zákonu lásky k bližnímu, dává v obnoveném pozemském životě možnost napravit to, v čem chyboval. Psychologie bude muset pohřbít mnohé staré a často velmi oblíbené teorie - a formulovat nové, ve kterých vědecky prokázaná reinkarnace zaujme klíčové místo.
Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.
Alberto Sordi
Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst.
Gabriel Laub
Někteří novináři by měli být placeni podle sazeb pro nosiče, i když jen přenášejí cizí myšlenky. Byli by tím ovšem zcela nespravedlivě finančně zvýhodněni.
Platón
Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak.
Prozíravost a spravedlnost mi říkají, že v elektřině a páře je více lásky k člověku nežli v panictví a vegetariánství.
Gabriel Laub
Idealista je spravedlivý člověk, který obelhává sebe samého stejně jako ostatní.
Gabriel Laub
Filosofie je jen pokus teoreticky ospravedlnit své jednání.
Epikúros
Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.
Ali Muhammad
Vládce je stín boha na zemi, přijde k němu, kdo hledá spravedlnost.
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt