Úterý, 28. únor 2017 | Svátek má Lumír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Oženiť sa preto, že ju milujeme - to je ospravedlnenie, nie dôvod.

Bahá´u´lláh,
Ti, kteří jsou ve svém úsudku spravedliví a poctiví, zaujímají vznešené postavení a vysokou hodnost.
Jean de La Bruyere
Povinnost soudce je konat spravedlnost, jeho zvykem je odkládat ji.
Vladimír Čermák
Osobně mám za to, že při rozhodování Ústavního soudu často již nepostačuje znalost zákonů, ale že významnou roli hrají i disciplíny jako je filozofie, politologie, sociologie, historie a podobně.... Potřeba takového přístupu ke spravedlnosti bude stále naléhavější, obdobně jako se například ukazuje stále naléhavějším chápání demokracie nejen jako určité formy státu, ale i jako způsobu života.
William Shakespeare
Pozemská moc se Boží podobá, když spravedlnost mírněna je milostí.
Augustín | Citáty o spravedlnosti
Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku.
Ramón Sánchez
Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium?
Terence
Jak mnoho nespravedlností a nepravostí se stává zvyklostmi.
Démokritos
Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý.
Otto František Babler
Poznej sebe sama - a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznávali i druzí.
Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí" - bojovník za spravedlnost nebo vítěz?

George Bernard Shaw
Lidem je dána veliká nadosobní touha po vývoji. Sobecká pohnutka nedodává člověku takovou odvahu k úsilí a obětem jako nadosobní touha po rozšíření lidské moci nad přírodou nebo po spravedlivé lidské společnosti.
Aristotelés
Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je ale oddělen od zákona a spravedlnosti, je nejhorší ze zvířat.
Thomas Jefferson
Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.
Johann Wolfgang Goethe
Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.
Je to smutně poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé.
Ernst Jünger
Od lidí můžeme požadovat co je jim vlastní - od žen lásku, ne spravedlnost.
Stefan Zweig
Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.
Henry David Thoreau
Žádný zákon nikdy neučinil lid více spravedlivým a dvojnásobně to platí o úctě k zákonu.
Jacob Wasser
Spravedlnost a láska byly původně sestrami. Za dnešní civilizace nejsou už ani vzdálené příbuzné.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt