Pátek, 24. březen 2017 | Svátek má Gabriel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.

Ferdinand I. Dobrotivý
Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto musil zahynouti svět!
Oliver Goldsmith
Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska.
Tomáš Garrigue Masaryk
Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.
Johann Wolfgang Goethe
Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.
Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.
Thomas Dewar
Nenávist může být i spravedlivá, lhostejnost nikdy.
Héliodóros z Emesy
Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a na soudě je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější argumenty.
Betty MacDonaldová
Dospívající mládež nechová ke svým rodičům nenávist. Pouze jimi absolutně pohrdá, což je někdy zastřeno soucitem s nepatrnou mozkovou kapacitou rodičů, s jejich směšnými nápady, nespravedlivými příkazy a zřejmou senilitou.
Mark Hume McCormack
Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.
Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.

Ignác z Loyoly
Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým, že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil vinicu, a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.
Ježíš Kristus
Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.- Matouš 5, 20
Mourid Barghouti
Lidé se uchylují k poezii jen v časech nespravedlnosti - časech společného mlčení - časech, kdy nejsou schopni slov ani činů. Veršům, jež šeptají a napovídají, mohou naslouchat jen lidé svobodní.
Julian Tuwim
Radit se: ospravedlnění pro učiněné rozhodnutí.
Získať peniaze nie je neužitočné, ale získať ich nespravodlivo, je nad všetko najhoršie.
Frank Herbert
Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo - ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.
Juan Antonio Samaranch
Mezinárodní olympijský výbor je stejně bezmocný v tomto případě, jako byl v roce 1980. Účast na olympijských hrách není povinná. Čím víc národních olympijských výborů bude absentovat, tím víc to ovlivní povahu her, protože tím tyto výbory otřesou univerzální povahou. A jaký dopad to bude mít na naše snažení! Přináší to zneužívání her a sportu skutečně užitek? Aby přinášelo, musela by nejprve většina té obrovské masy lidí, kteří věří v olympismus, překonat své zklamání a přijmout to jako možný trest. Vedle toho ve chvíli, kdy olympijský oheň zhasne a uplyne čas her, málokdo si zapamatuje důvody, které vedly k takovým sankcím. I sportovci, kteří byli donuceni absentovat, budou zapomenuti. To sportovci jsou vždy prvními oběťmi. Sotva mají nějakou moc říct něco k rozhodnutím, které se jich shora dotýkají. Tyhle příkazy míří k jejim svalům, ale ne k jejim mozkům a srdcím. Nemoci se zúčastnit olympijských her, když je sportovec na vrcholu vlastní formy, to je nejhorší nespravedlnost. Sportovec je ochuzen o největší odměnu za mnoho let svých nadějí a úsilí. A jak víme, za další čtyři roky už je často příliš pozdě. (k ohlášenému bojkotu LOH 1984 sovětským blokem, z projevu k 90 letům MOV)
Fuád Tval
O těchto Vánocích se chceme společně se všemi lidmi dobré vůle modlit za svobodu. Svoboda, kterou si žádáme, se liší od svobody, kterou nám svět slibuje a dává. Svoboda, kterou nám svět nabízí, je postavena na moci a násilí. Hledáme takovou svobodu, které pramení ze spravedlnosti a lidské důstojnosti (při půlnoční mši v roce 2009).
Maximilien Robespierre
Teror není nic jiného než okamžitá, přísná a nepřizpůsobivá spravedlnost.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt