Neděle, 22. říjen 2017 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.Oliver Goldsmith
Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska.
Lucius Annaeus Seneca
Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.
Lao-c’
Ten, kdo má soucit, není bojácný, kde je spravedlivý, dost i jiným nechá, a ten, kdo je skromný, roste.
Hermann Göring
Mým úkolem není, abych zajišťoval spravedlnost. Mým úkolem je hubit a ničit.
Epikúros | Citáty o spravedlnosti
Nemôžeš žiť šťastne bez toho, že by si bol múdry, čestný a spravodlivý. Ale ani múdro, čestne a spravodlivo, keď nie si šťastný.
Immanuel Kant
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.
Aristotelés
Být spravedlivým v mysli ještě neznamená být spravedlivým v činech.
Emanuel Rádl
Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu. (Čím je nám dnes Ježíš Kristus)
Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.Mirek Topolánek
"Na žádné otázky odpovídat nemíním. To, v čem já žiji, je válka se zlem. Jste nepřítel" SMS redaktorovi týdeníku Respekt v reakci na dotaz ke schůzce ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila s dvěma muži, kteří jej tlačili, aby zastavil případ Jiřího Čunka.
Albert Camus
Vždyť ostatně nic, co nutí k výlučnosti, není správné. Osamocená krása končí ve šklebu, holá spravedlnost nakonec začne utlačovat.
Nikolaj Berďajev
Většina učitelů Východní církve, od Klementa Alexandrijského po Maxima Vyznavače, zastávala učení o obecném vzkříšení a spáse. (...) Pravoslavné myšlení nikdy nepodlehlo myšlence Boží spravedlnosti tak, aby zapomnělo na myšlenku Boží lásky. Zejména nevymezilo člověka z hlediska Boží spravedlnosti, nýbrž z hlediska proměnění a zbožštění člověka i Vesmíru.
Bible
Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.
Filosofie je jen pokus teoreticky ospravedlnit své jednání.
Josef Čapek
Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití.
Jicchak Šapira
Je ospravedlnitelné, zabíjet děti, je-li jasné, že mohou vyrůst, aby nám škodily, a v takové situaci jim může být ubližováno kdykoli, a nejen během boje s dospělými.
Démokritos
Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.
Gabriel Laub
Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti?
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt