Pátek, 19. říjen 2018 | Svátek má Michaela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ale nemohli jste se dožadovat spravedlnosti, protože když nemáte prachy, zákon pro vás neplatí.Alberto Sordi
Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst.
Pius XII.
On mluví jasně ve jménu Židů. Nade vší pochybnost obviňuje německý národ z nespravedlivého chování vůči Židům a dělá ze sebe mluvčího židovských válečných zločinců. - zhodnocení papežova vánočního projevu (viz výše) v tajné zprávě Říšské bezpečnostní služby
Arthur Schopenhauer
Spravedlivost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.
Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
William Murray
Má-li být toto spravedlnost, půjdu domů a spálím své právnické knihy.
Mary Wollstonecraftová
Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost.
Thomas Dewar
Nenávist může být i spravedlivá, lhostejnost nikdy.
Lucius Annaeus Seneca
Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlivost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.
Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.Marcus Tullius Cicero
Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.
Marina Cvetajevová
Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.
Pius XII.
Talmud učí, že "kdokoliv zachrání jeden život pro písmo, je to jako by zachránil celý svět". Ve chvíli, kdy byl ve hře osud evropského židovství, naplnil Pius XII. tento výrok Talmudu více než kterýkoliv jiný vůdčí činitel 20. století. Žádný jiný papež nebyl tak hojně -a nikoliv neprávem- chválen ze strany Židů. Jejich díky , stejně jako vděčnost celé generace těch, kdo přežili holokaust, svědčí, Pius XII. je skutečně a hluboce jedním z těch, které nazýváme "spravedliví (z) národů". - židovský historik a rabín David G. Dalin ve svém spisu obhajujícím Pia XII.
Antifón z Rhamnúntu
Spravedlnost je nepřekračovati zákon obce, v níž je někdo občanem.
Filosofie je jen pokus teoreticky ospravedlnit své jednání.
George Bernard Shaw
Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.
Lucius Annaeus Seneca
O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě.
Bible
Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.
Démokritos
Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt