Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - 9. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Spravedlnost bez síly a síla bez spravedlnosti je strašné neštěstí.

Thomas Jefferson
Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.
Héliodóros z Emesy
Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a na soudě je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější argumenty.
Stefan Garzyňski
Nespravedlnost působí nevyčíslitelné společenské škody.
Ludwig Feuerbach
Rozum dějiny opisuje, a utváří jejich vášeň. Proto je všechno nové nespravedlivé vůči starému.
Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto musil zahynouti svět!
Gustave Flaubert
Hloupost a nespravedlnost mne popuzují k řevu. A řvu ve svém koutě na hromadu věcí, "do nichž mi nic není."
Epikúros
Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.
Epikúros
Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.
Epikúros
Nemôžeš žiť šťastne bez toho, že by si bol múdry, čestný a spravodlivý. Ale ani múdro, čestne a spravodlivo, keď nie si šťastný.
Ulpianus | Citáty o spravedlnosti
Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.

Démokritos
Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech.
Démokritos
Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.
Démokritos
Kdo zcela podléhá moci peněz, nemůže být nikdy spravedlivý.
Démokritos
Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.
Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.
Anton Pavlovič Čechov
Prozíravost a spravedlnost mi říkají, že v elektřině a páře je více lásky k člověku nežli v panictví a vegetariánství.
Anton Pavlovič Čechov
Organismus má dost příčin, aby byl vůči sobě nespravedlivý, svrchovaně nedůvěřivý a hypochondrický.
Karel Čapek
Chléb je veskrze věc spravedlivá, máslo ne vždy, jedincův kořistnický blahobyt nikdy.
Josef Čapek
Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt