Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - 8. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Spravedlivý skutek uzavírá knihu zla, pomsta začíná psát novou.

Neznámý autor
Spravedlnost - ochránce poctivých, karatelka provinilých, strážkyně obecné veřejnosti.
Neznámý autor
Nespravedlnost člověk nepozná, dokud není páchána na něm samotném.
Jan Neruda
Klep je surogát kritiky. Jeden klepař na deset pomluv stačí, kdyžto někdy ani deset kritik na jednu spravedlnost.
Ali Muhammad
Vládce je stín boha na zemi, přijde k němu, kdo hledá spravedlnost.
Má-li být toto spravedlnost, půjdu domů a spálím své právnické knihy.
Mark Hume McCormack
Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.
Karel May
Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem.
Fred Lawson
Buďte tvrdí, ale spravedliví. Jestliže nemůžete být obojí, buďte spravedliví.
Gabriel Laub
Filosofie je jen pokus teoreticky ospravedlnit své jednání.
Někteří novináři by měli být placeni podle sazeb pro nosiče, i když jen přenášejí cizí myšlenky. Byli by tím ovšem zcela nespravedlivě finančně zvýhodněni.

Gabriel Laub
Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti?
Gabriel Laub
Idealista je spravedlivý člověk, který obelhává sebe samého stejně jako ostatní.
Gabriel Laub
Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí" - bojovník za spravedlnost nebo vítěz?
Lao-c’
Ten, kdo má soucit, není bojácný, kde je spravedlivý, dost i jiným nechá, a ten, kdo je skromný, roste.
Povinnost soudce je konat spravedlnost, jeho zvykem je odkládat ji.
Jean de La Bruyere
Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost!
Milan Kundera
Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.
Immanuel Kant
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
Ernst Jünger
Od lidí můžeme požadovat co je jim vlastní - od žen lásku, ne spravedlnost.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt