Pondělí, 25. červen 2018 | Svátek má Ivan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - 7. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Sallustius | Citáty o spravedlnosti
Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy.Sallustius
Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány.
Šalamoun
Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.
Šalamoun
Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.
Romain Rolland
Nespravedlnost se nedá vyčíslit, spravuješ jednu a děláš druhou.
Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.
Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.
Vášeň je nespravedlivá, a proto sobecká průvodkyně, jíž se člověk nemá svěřovat, byť se mu zdá seberozumnější.
Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti - nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní.
Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.
Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.Jean-Jacques Rousseau
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.
Pierre-Joseph Proudhon
Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani ctnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznemenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrněn, korigován. Pod záminkou veřejné užitečnosti a ve jménu obecného zájmu být využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, vysáván, klamán, okrádán; a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti ohodnocen důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, vyplísněn, zbit, odzbrojen, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen, odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen, a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn, zneuctěn. Taková je vláda, její spravedlnost, její morálka! Ó, lidská bytosti! Je možné, že po šedesát století jsi hnila v této odpornosti?
Jacques Prevért
Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé.
Jean Paul
V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.
Spravedlnost a moc musí být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností.
Blaise Pascal
Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.
Blaise Pascal
Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie.
František Palacký
Živel tragický v dějinách českých předčí epický. Avšak historie nezná tragédií bez viny, nicméně dějiny nejsou vždy spravedlivé. Pokuta bývá nejednou větší než vina.
Neznámý autor
Spravedlivý skutek uzavírá knihu zla, pomsta začíná psát novou.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt