Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - 10. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Vždyť ostatně nic, co nutí k výlučnosti, není správné. Osamocená krása končí ve šklebu, holá spravedlnost nakonec začne utlačovat.

Albert Camus
To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.
Marcus Tullius Cicero
Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.
Marcus Tullius Cicero
Nemůže být čestné, co není spravedlivé.
Marcus Tullius Cicero
Podstatou rovnosti je spravedlnost.
Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.
Simone de Beauvoirová
Pravda může být nespravedlivá.
Wiesław Brudziński
Kritik je vždy nespravedlivý - buď vůči autorovi, nebo vůči čtenáři.
Ambrose Bierce
Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná tolik smrtí.
Ambrose Bierce
Rebel je zástupce nové nespravedlivé vlády, kterému se nepodařilo ji nastolit.
Bacchus: šikovný bůh, kterého si vymysleli staří Řekové k ospravedlnění opilství.

Honoré de Balzac
Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží - v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.
Richard Bach
Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.
Otto František Babler
Poznej sebe sama - a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznávali i druzí.
Antifón z Rhamnúntu
Spravedlnost je nepřekračovati zákon obce, v níž je někdo občanem.
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.
Archelaos
Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.
Jicchak Šapira
Je ospravedlnitelné, zabíjet děti, je-li jasné, že mohou vyrůst, aby nám škodily, a v takové situaci jim může být ubližováno kdykoli, a nejen během boje s dospělými.
Juli Zehová
Spravedlnost existuje v pekle. V nebi panuje milost. -str. 401
Chajim Weizmann
Otázka vzniku Židovského státu není rozhodováním mezi dobrem a zlem, ale rozhodováním mezi menší či větší nespravedlností. Nespravedlnost je nevyhnutelná a my se musíme rozhodnout, zda je lepší být nespravedlivý k palestinským Arabům, či k Židům.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt