Neděle, 18. únor 2018 | Svátek má Gizela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o smrti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jindřich V. | Citáty o smrti
Ubohý je ten, kdo si smrt přeje, ještě ubožejší ten, kdo se jí bojí.Che Guevara
Vlast nebo smrt!
Raniero Cantalamessa
Kristus zahájil novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.
André Maurois
Láska snese spíše nepřítomnost nebo smrt, než pochybnost a zradu.
Moliere
Smrť je liekom, ktorý nájdeme kedy chceme, ale máme ho použiť čo najneskôr.
Walter Benjamin | Citáty o smrti
Kdo žije z naděje, zemře hlady.
Walther
Dobrým filozofem je ten, kdo se učí dobře zemřít.
Emanuel Rádl
Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu. (Čím je nám dnes Ježíš Kristus)
Elisabeth of Wied
Snaž se živé milovat tak jako mrtvé.
Felix Maria Davídek
V mém životě je důležité, že jsem se narodil, že jsem se stal římskokatolickým knězem a že jsem byl uvězněn komunistickou StB. Zvláště poslední dvě skutečnosti mi dali mnohé pochopit. Nic od vás nečekám, nic od vás nechci. Kdykoliv jsem ochoten jít na smrt. Stručný životopis pro potřeby vězeňské služby 1960
Sallustius | Citáty o smrti
Nikdo se nestal nesmrtelným díky své lenosti.Jean Cocteau
Mrtvým zatlačujeme oči zlehka, stejně jemně otvíráme oči živým.
Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.
Paul Ricoeur
Co se mě týče, nedokážu v sobě zahlédnout primární úzkost ze smrti. Je to ve mně jen chladná myšlenka, jíž schází jakákoliv síla a takříkajíc zakotvení v existenci.
Albert Einstein
Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne, keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.
Démokritos | Citáty o smrti
Soulož je malou mrtvicí, člověk se při ní vyřítí z člověka a oddělí se od něho, jakoby jediným úderem uťat byl.
Plinius starší
Nesmrtelnost lidí uchovává papír.
Diane Chamberlain
Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl.
Samuel Beckett
Ten, co prchal před smrtí, klid duše své nalezl až v ní.
Rabíndranáth Thákur
Ponechajme mŕtvym nesmrteľnosť slávy, ale živým dajme nesmrteľnosť lásky.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt