Úterý, 24. duben 2018 | Svátek má Jiří Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o smrti - 9. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.John Donne
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
Marcus Porcius Cato
Neklesej na mysli, když je ti nepřízniv osud. Doufej! Jen naděje nevzdá se muž ani ve chvíli smrti.
Che Guevara
Vlast nebo smrt!
Andrew Carnegie
Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti.
Jan Bosco | Citáty o smrti
Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes.
Pearl S. Bucková
City jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně.
Honoré de Balzac
Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.
Roger Bacon
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.
Anaximandros z Mílétu
Nekonečno nemá počátek je počátkem všech ostatních věcí. Je božské, nesmrtelné a nezničitelné.
Aischylos | Citáty o smrti
Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.Carl Zuckmayer
Vlast není tam, odkud člověk pochází, nýbrž tam, kde si přeje zemřít.
Lucius Annaeus Seneca
Nic neprospěje víc, než pomyšlení na naši smrtelnost. Jsme tu jen hosty.
Zdeňka Ortová
Je snadné rozlišit romantickou ženu od praktické, neboť jedna touží být Julií proto, aby ji stvořil Shakespeare, a druhá proto, aby pro ni zemřel Romeo: ale je těžké rozlišit, co z toho je romantické, a co praktické.
Ole Nydahl
Můj návod je jednoduchý: řekněte lidem, jak je důležité, aby našli něco, co je může přenést přes nemoci, stáří a smrt. Nebojte se jim ukázat vaši radost ze života. Řekněte jim, že mysl je jako prostor: otevřená, jasná a neomezená.
Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.
Yann Martel
Život je tak krásný, že ho miluje i smrt.
Winston Churchill
Jeho největším neštěstím bylo, že se narodil; druhým, že zemřel. (o komunistickém vůdci v Rusku V.I.Leninovi)
Jan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
Patrick Henry
Dejte mi svobodu nebo smrt!
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt