Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o smrti - 41. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Paul Bowles | Citáty o smrti
Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec.Ingmar Bergman
Rytíř: A prozradíš potom svá tajemství? Smrt: Ne, žádná nemám.
T. Bovet
Mírná a ohnivá, svatá a vášnivá, něžná a tajemná, pokorná a královská, smrtelně vážná a ze života se těšící, širá jako nebesa a zemi vonící - taková je manželská láska.
Fred Bérence
Smrt se posmívá našim starostem.
Jean Anouilh
Mládenec žije jako král a umírá jako pes. Ženatý žije jako pes a umírá jako král.
Avicenna | Citáty o smrti
Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.
Avicenna
Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil. Záhadu smrti neumím rozuzlit!
Ivo Andrić
V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě, nahé, prosté, třeba i smrtelné. Po všech nebohých příbězích, se samým mlčením spočinout na tvrdé a temné půdě, nevidět, nedýchat, nežít, ale posledním zábleskem vědomí obsáhnout pravdu, jedinou důstojnost. Zhasněte příběh a fantazii jako čadivou lampu. Svítá.
Marcus Aurelius
Buďto v tomto světě žiješ, a už sis tedy zvykl; nebo odtud odcházíš, a to jsi právě chtěl; anebo umíráš, a máš doslouženo. Nic čtvrtého není; nuže tedy - buď dobré mysli!
Augustinus
Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.
Augustinus | Citáty o smrti
Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.Isaac Asimov
Lidé svou smrtelnost snášejí jen proto, že platí všeobecně.
Isabel Allendeová
Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.
Woody Allen
Nevěřím v posmrtný život. Ale pro jistotu si s sebou vezmu rezervní prádlo.
Woody Allen
Jsem pyšný na tyhle nádherné kapesní hodinky. Dědeček mi je prodal na smrtelné posteli.
Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.
Abd al-Kádir
Smrt je černý velbloud, který klečí u brány každého z nás.
Jiří Žáček
Citujme pouze zaručeně mrtvé klasiky - ti už svá slova neodvolají.
Richard Zimler
Tajemství nejsou smrtelná jako lidé, mohou zůstat nebezpečná i stovky let. [Secrets are not like mortal men - they can remain dangerous even a hundred years. (Hunting Midnight)]
Oscar Wilde
Věda je archiv mrtvých náboženství.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt