Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o smrti - 34. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Soren Kierkegaard | Citáty o smrti
Umřít přece znamená, že už je po všem, ale umírat, znamená smrt zažít; dá-li se zažít po jeden jediný okamžik, zažili jsme ji na věky věků.

Josef Jungmann
Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu - cepenělost i smrt.
Jiří Karásek ze Lvovic
Z mrtvého přátelství jen stesk zbyl v duši přítmí. Jak vězeň v celu svou jdu v apatii chladu.
Jindřich V.
Ubohý je ten, kdo si smrt přeje, ještě ubožejší ten, kdo se jí bojí.
Jaromír Janata
Uvadnutí lásky ukazuje, že šlo o opravdovou lásku. Nesmrtelnost je pouze iluzí lásky jenž si uchovává pouze sebeláska.
William James | Citáty o smrti
Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na zdi.
Samuel Johnson
Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít.
Jaromír John
Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí.
Jaromír John
Jídlo, růst, množení a smrt - toť vše, co nabízí život většině rostlin a zvířat.
Karol Irzykowski
Válka je organizovaná hra na opravdovou smrt.
Juvenalis | Citáty o smrti
Stáří je třeba obávat se víc než smrti.

Eugene Ionesco
Každý umírající umírá první.
Christian Friedrich Hebbel
Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce.
Christian Friedrich Hebbel
Nuda je čekáním na smrt.
Hippokratés
Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.
Victor Hugo | Citáty o smrti
Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.
Victor Hugo
Zemřít je snadnější než žít!
Victor Hugo
Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.
Lafayette Ronald Hubbard
Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným.
Jaroslav Hašek
Odneste ho simulanta, řekl Bautze, když zjistil, že je muž mrtev.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt