Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o smrti - 27. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti.Arthur Schopenhauer
Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.
Alain-René Lesage
Smířili nás, objali jsme se a od té chvíle jsme nepřáteli na smrt.
Ludwig Speidel
Fejeton je jednodenní nesmrtelnost.
Pavel Jozef Šafárik
Mravní smrt je nejhorší smrt.
Člověk proto je člověkem, že může zemřít za ideje...
Pavel Jozef Šafárik
Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí - ale také její život je i mým životem, také její sláva je i mou slávou.
Friedrich Schiller
Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky odháním.
Friedrich Schiller
Život je nakonec potrestán smrtí.
Friedrich Schiller
V neštěstí se ukáže moudrost, ve štěstí pokora, v bídě trpělivost, ve smrti bohatství.
Romain Rolland | Citáty o smrti
Všeho, čeho se dotkne láska, je záchraněno od smrti.Romain Rolland
Láska je překrásná věc. Ale, přátelé milí, proboha věřte mi, láska, na kterou se umírá, je láska přepjatá.
Romain Rolland
Samota je vznešená, ale smrtonosná pro umělce.
Romain Rolland
Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti.
Jules Renard
Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.
Pouze ten, kdo se vyhýbá tomu, pohlédnout skutečnosti do očí, nechce vzít na vědomí, že smrt je největší zlo života.
Ani na slunce ani na smrt se nepodíváš zpříma.
Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.
Nevyhnutelnost smrti je věčné téma filosofů - když nemohli učinit nesmrtelným svůj život, pokusili se o to aspoň se svým jménem.
Smrt leckdo opravdu statečně nese. Ale nikdo jí opravdu nepohrdá.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt