Neděle, 24. červen 2018 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o smrti - 20. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Neužitočný život je predčasná smrť.Erich Fromm
Smrť je jediná istota.
Benjamin Franklin
Nik sa nestal nesmrteľným svojou lenivosťou.
Margita Figuli
Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom "Život".
Robert Fico
SMER sociálna demokracia nechápe napríklad, ako sa jeden novinár môže spýtať, či európskym sociálnym demokratom nevadí, že Robert Fico chcel presadiť znovuzavedenie trestu smrti. Ani SMER sociálna demokracia, ani Robert Fico ako predseda tejto strany nikdy nerobili žiadne návrhy, ani stanoviská týkajúce sa tohto trestu, o akýchkoľvek pokusoch opätovne zaviesť trest smrti nehovoriac. Tento fakt sa dá ľahko overiť, ale v prípade otázky novinára denníka SME muselo ísť buď o neschopnosť alebo vykonanie rozkazu provokovať za každú cenu.
Robert Fico | Citáty o smrti
Veľmi vážne sa natíska otázka odstrašujúceho účinku trestu smrti.
Robert Fico
Môžeme zaviesť trest smrti, a ja by som taký krok privítal, ale pred tým musíme vypovedať šiesty dodatkový protokol európskej dohody o ľudských právach.
Antoine de Saint-Exupéry
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Albert Einstein
Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne, keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.
Thomas Alva Edison
Je to tam veľmi pekné. (keď sa prebral, chvíľku pred smrťou)
Chalíl Džibrán | Citáty o smrti
Život je nekonečný rad príležitostí k učeniu a odkrývaniu jeho tajomstiev. Ani smrť nemôže tomu zabrániť, pretože so samotným životom tvorí jednotu.Chalíl Džibrán
Smrť znamená určitú zmenu života.
Chalíl Džibrán
Povedal som životu: "Chcel by som počuť hovoriť smrť." A život prehovoril trochu hlasnejšie a povedal: "Teraz ju počuješ!"
John Donne
Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.
Casimir Delavigne
Každý krok v živote je krokom k smrti.
Gabriel Chevallier | Citáty o smrti
To, v čom sa každá bytosť líši je život, a to, v čom sú všetci rovnakí je smrť.
Gilbert Keith Chesterton
Žena stráca dieťa tým, že ho porodí. Narodenie je rovnako slávnostné lúčenie ako smrť.
Thomas Carlyle
Ani smrť nemôže zničiť víťazstvo toho, kto zo všetkých síl bojuje za pravú vec.
Josef Čapek
Aj preto sa hrozíme smrti, že niekedy sa nám zdá dezerciou.
Raniero Cantalamessa
Kristus zahájil novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt