Pátek, 19. říjen 2018 | Svátek má Michaela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o rozkoši - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jan Saudek | Citáty o rozkoši
Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát.André Roussin
Je příjemné mít za milenku vdanou ženu, protože večer musí jít domů.
Jiří Menzel
Tvrdá pravda se říká nejlépe, když je příjemná.
Jan Berwid-Buquoy
To nejpříjemnější na dětech, je jejich výroba. Stát se otcem je tedy jednoduchou a příjemnou zábavou. Ovšem, otcem být, už zas tak velká sranda vůbec není. Nepopírám, že děti jsou květinami zahrady života, ale příliš mnoho takových květů doma, leze zatraceně hluboko do peněz.
Josef Poláček
Je to rozkoš, být malým a práskat velkým bičem.
Graham Greene | Citáty o rozkoši
Rozkoš roste se zvykem.
Henri Barbusse
Láska milence jenom spojuje, nikoli připoutává. Přestože se spolu zachvívají a prohýbají současně a že kousek těla je jim společný, jsou přece strašlivě sami, neboť každý klesá sám a neví kam. Prožívat spolu vzájemnou rozkoš - jaké to odloučení jednoho od druhého!
Jan Amos Komenský
Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicotnostem sami v nic.
Eugéne Delacroix
Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.
Pierre Abélard
Rozkoš lásky jsou pouta, která svědí a pak se bolestně zařezávají.
V lásce je strach součástí rozkoše.Louis Aragon
Pohlavní spojení není jen rozkoš těla. Je to především vzlet vzhůru a obcování s vesmírnými silami.
Neznámý autor
Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly.
Jean Dutourd
Chytrák, mazaný člověk, ten se šetří; ne-využívá všech svých sil, aby mohl otočit, popřít sám sebe. Upřímný člověk jde až k nejzazším mezím svých sil, a někdy i za ně, i s rizikem, že se dostane do nepříjemností nebo že se zesměšní; je to člověk, který se do hloubi angažuje v tom, co říká nebo dělá, a důvěřuje svému srdci natolik, že za sebou pálí mosty. Když se dostane k vytčenému cíli, je bez dechu jako maratónský válečník na konci svého běhu.
Marilyn Monroe
Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte.
Anatole France | Citáty o rozkoši
Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.
Miloš Forman
Příjemné myšlenky nevyžadují svobodu, potřebují ji právě ty nepříjemné.
Zdeňka Ortová
Nejpříjemnější životní soupeř je zřejmě pokušení, proto mu nakonec každý rád podlehne.
Jean Dutourd
Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech.
Marcus Tullius Cicero
Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt