Sobota, 29. říjen 2016 | Svátek má Silvie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o rozkoši - 10. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Rozhovor jest z největších rozkoší života.

Georg Christoph Lichtenberg
Dvě duše, které se spojí, sespojují se nikdy docela tak, aby mezi nimi ještě nezůstal výhodný rozdíl, který činí sdílnost tak příjemnou.
Jean de La Bruyere
Rozkoš z kritiky nás obklopuje o rozkoš být hluboko dojatý krásnými věcmi.
Victor de Kowa
Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové.
Juvenalis
Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ.
Juvenalis | Citáty o rozkoši
Msta je rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.
Paul Hörbiger
O příjemné vzpomínky se musíme sami předem postarat.
José Ortega y Gasset
Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít.
Flavios Filostratos
I pro ty, kteří jsou na milování staří, je příjemné poslouchat milostné verše, neboť je nutí myslit na lásku a oni jako by tím omládli.
Miloš Forman
Příjemné myšlenky nevyžadují svobodu, potřebují ji právě ty nepříjemné.
Sigmund Freud | Citáty o rozkoši
Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.

Havelock Ellis
Sexuální rozkoš dosahuje u primitiva dvojnásobné intenzity, u intelektuála poloviční.
Eugéne Delacroix
Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.
Charles Maurice Donnay
Příjemný člověk je ten, kdo s úsměvem naslouchá tomu, co zná, od toho, kdo to nezná.
Stanisław Dygat
Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého.
Jean Dutourd | Citáty o rozkoši
Láska není válka. V lásce může duše bez rizika následovat zmatek těla. Je to dočasné a bez následků. Odporovat strachu a odporovat milostnému vzrušení jsou dva analogické pochody, ale pokud jde o výsledek nesouměřitelné. Vojákovi, který podlehne strachu, hrozí zneuctění a někdy i smrt. Člověk, který se dá příjemně zmást bušením srdce, neriskuje nic.
Jean Dutourd
Chytrák, mazaný člověk, ten se šetří; ne-využívá všech svých sil, aby mohl otočit, popřít sám sebe. Upřímný člověk jde až k nejzazším mezím svých sil, a někdy i za ně, i s rizikem, že se dostane do nepříjemností nebo že se zesměšní; je to člověk, který se do hloubi angažuje v tom, co říká nebo dělá, a důvěřuje svému srdci natolik, že za sebou pálí mosty. Když se dostane k vytčenému cíli, je bez dechu jako maratónský válečník na konci svého běhu.
Václav Dušek
S nepříjemnými lidmi je snadné vyběhnout. Umění je s nimi vyjít.
Gabriel Chevallier
Muži a ženy se dobře poznávají jenom prostřednictvím svých těl. Proto, když se začne mluvit o lásce, nakonec to končí vyspáním v posteli, ať už to vyspání je inspirováno vášní nebo rozkoší.
Půvab hovoru se ženami je v tom, že v něm zůstává mnoho nevyřčeného, a toto nevyřčené, které mezi muži působí trapně nebo alespoň fádně, je ve styku mezi mužem a ženou příjemné.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt