Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o rodičích a dětech - 24. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.

Henri Fabre
V době, kdy už si můžeme dovolit mít děti, míváme už vnuky.
Henri Fabre
Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.
Antoine de Saint-Exupéry
Jedině děti vědí co hledají.
Antoine de Saint-Exupéry
Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Paul Éluard
Kdo odmítají jít s námi ke společnému cíli, půjdou sami. Nepůjdeme k cíli jeden po druhém, ale vždy dva a dva. Když se poznáme dva a dva, všichni se poznáme. Budeme se vespolek milovat a naše děti se vysmějí temné báchorce o plačícím samotáři.
Jacques Delille
Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.
Ulpianus
Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.
Václav Dušek
Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí.
Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít.

Benjamin Disraeli
Práce je otec štěstí.
Erich von Däniken
Řeč je milované nevlastní dítě myšlení.
Alexandre Dumas mladší
Táta - to je velké dítě, které jsem měl, když jsem byl malé dítě.
Alexandre Dumas mladší
Milý synu obávám se, že jsem svoboden.
Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.
Démokritos
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.
Miguel de Cervantes
Člověk je dítětem svého díla.
Miguel de Cervantes
Stydlivost - toť matka nejkrásnější z lidských strastí: lásky.
Miguel de Cervantes
Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt