Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Eurípidés | Citáty o pravdě
Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo.Ernest Hemingway
Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé.
kniha Talmud
Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži.
Zdeněk Chromý
Lež bývá často jednodušší než pravda. Proto je k pravdě potřeba větší síly.
Lucius Annaeus Seneca
Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.
Pavel Kosorin | Citáty o pravdě
V době, kdy životu rozumíme nejméně, snažíme se svoje pravdy prosazovat nejhorlivěji.
Pravda nespôsobí toľko dobra na svete, ako narobí škodu jej zdanie zla.
Jan Amos Komenský
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")
Dino Serge Pitigrilli
Řekne-li muž, že se žena oddává všem, je možné, že je to pravda. Ale je jisto, že se neoddala jemu.
Albert Schweitzer
Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé.
Ceníme si více povznášejícího klamu než tmy přízemních pravd.Srdce má svoje zákony pravdy, ale nie také, z ktorých by bolo možné zostaviť systematický kódex.
Tomáš Kempenský
Pravda mluví v nitru, aniž přitom slyšeti slovo.
George Santayana
Je to velká výhoda pro filozofický systém - být v podstatě pravdivý.
Abel Bonnard
Láska môže zomrieť na pravdu, priateľstvo na lož.
Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia.
M. Scott Peck
Je pravda, že k láske patrí premena nášho "ja", ale je to skôr jeho rozšírenie než obetovanie. Skutočná láska je činnosť, pri ktorej sa všetko, čo dávame, znova doplňuje. A nielen to: naša osobnosť sa nezmenšuje, ale zväčšuje, nevyprázdňuje, ale napĺňa. V istom zmysle je láska rovnako sebecká ako neláska. Znova sa tu stretávame s paradoxom, že láska je súčasne sebecká a nesebecká.
Arthur Schopenhauer
Každý národ vidí nedostatky jiných a všichni mají pravdu.
Gabriel Laub
Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu.
Jean Dutourd
Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt