Pátek, 25. květen 2018 | Svátek má Viola Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jan Hus | Citáty o pravdě
Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.Erasmus Rotterdamský
Přes všechen svůj blažený život jsou vladaři velmi šťastni v tom, že nemají nikoho, od koho by slyšeli pravdu, a jsou nuceni místo přátel mít lichotníky.
Gustave Le Bon
Věda nám slíbila pravdu, nikdy neslibovala ani pokoj, ani štěstí.
Wiesław Brudziński
Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec.
Jan Werich
Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.
Voltaire | Citáty o pravdě
Filosof je milovníkem moudrosti, lépe řečeno, pravdy. Všichni filosofové se vyznačovali těmito vlastnostmi. Ve starověku není jediného filosofa, který by neposloužil lidem příklady ctností a morálním poučením. Všichni se mohli mýlit v oblasti fyziky, ale tu tak málo potřebujeme v praktickém životě, že filosofové by se bez ní obešli. Celá staletí trvalo, než lidé poznali část zákonů přírody. Ale moudrému stačí jediný den, aby poznal povinnosti člověka.
Ronald Reagan
Je pravda, že tvrdá práce ještě nikdy nikoho nezabila, ale já si říkám, proč to riskovat?
Michel de Montaigne
Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a odvažuji se tím více, čím jsem starší.
Jan Amos Komenský
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")
Jan Hus
Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.
Pravda bolí, i když neubližuje, lež ubližuje, i když nebolí.Edmund Halley
Až se roku 1758 kometa vrátí, nebude spravedlivé zapírat, že to byl Angličan, který tuto pravdu poprvé vyslovil.
Marcus Tullius Cicero
Není pravé přátelství tam, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je připravena lhát.
Truman Capote
Nestarám se, co o mně kdo řekne. Pokud to ovšem není pravda.
Konrad Adenauer
Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.
Neobávaj sa nevedomosti, ale falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokladať za pravdu to, čo pravdou nie je.
Sókratés
To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba.
Božena Němcová
Úprimný priateľ je ten, kto ťa napomenie, kto ti povie pravdu do očí; toho si váž!
Vladimir Iljič Lenin
Nevedomosť má bližšie k pravde ako predsudok.
Henry Ford
Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt