Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 38. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

Samuel Butler
Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence.
Jacques-Bénigne Bossuet
Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím.
Walter Benjamin
Polovina pravdy bývá často velkou lží.
Karel Havlíček Borovský
Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, co sám nevěří.
Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Ludwig Börne
Vlády, které potlačují svobodu slova, neboť zjevované pravdy jsou pro ně nepohodlné, jednají jako děti, které zavírají oči, aby nebyly viděny.
Ludwig Börne
Když Pythagoras objevil svou poučku, obětoval sto volů. Od těch dob se všichni volové chvějí, když se objeví nová pravda.
Skepticismus v otázkách pravdy dohání k utrpení, je úsilím - je prostředkem a nikoli cílem.
Vlasta Burian | Citáty o pravdě
Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý.

Napoleon Bonaparte
Silné prapory vojska mají vždy pravdu.
Napoleon Bonaparte
Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.
J Běhavý
Svoji pravdu dokazujeme každodenní prací.
Niels Bohr
Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda.
Pravda může být nespravedlivá.
Jan Bauch
Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob.
Giordano Bruno
Jako všechny zákony světa, i pravda je stálé a neměnná.
Wiesław Brudziński
Lež: kaskadér, který v nebezpečných situacích zastupuje pravdu.
Dan Brown
Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt