Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 34. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den.

Johann Wolfgang Goethe
Omyl je dobrý. Nová pravda nemůže škodit víc než starý omyl.
Johann Wolfgang Goethe
Věčně jíme salát z pravdy a omylu.
Johann Wolfgang Goethe
Pravda a omyl mnohokrát pocházejí ze stejného zdroje.
Johann Wolfgang Goethe
Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla nebo duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsme je přestal číst.
Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny.
Jean Giraudoux
Jsou pravdy, které mohou zabíjet lidi.
Vincenzo Gioberti
Názor je přímý nepřítel pravdy.
Galileo Galilei
Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.
R. Gould
Pravda v tom nejlepším slova smyslu, který známe, musí být naším cílem bez ohledu na ato, kam nás povede. Každý sebeklam přináší chybný úsudek a za ním následuje chybné rozhodnutí, které může mít nepředvídatelné důsledky pro náš život.
Oldřich Fišer | Citáty o pravdě
Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.

Oldřich Fišer
Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.
Robert Frost
Tolerance je tísnivý pocit, že ten druhý by mohl nakonec přece jen mít pravdu.
Ludwig Feuerbach
Láska k vědě je láskou k pravdě, protože čestnost je základní ctností učenců.
Ivan Fontana
Lež má krátké nohy, avšak dlouhonohá pravda doběhne leckdy sama sebe.
Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
John Fletcher
Láska sama o sobě může být mnohdy slepá. Proto ji doprovázejte pravdou! Ale pravda naopak může být někdy bezcitná. Proto ji čiňte prostřednictvím lásky přijatelnou.
Gustave Flaubert
Všední pravdy říkají jen idioti a géniové; průměrní lidé se jim vyhýbají a hledají vždy jen to originální a výstřední.
Jiří Faltus
Proč hledat pravdu? Až ji najdeme, o to více začneme lhát.
Benjamin Franklin
Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt