Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 34. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Omyl je dobrý. Nová pravda nemůže škodit víc než starý omyl.Johann Wolfgang Goethe
Věčně jíme salát z pravdy a omylu.
Johann Wolfgang Goethe
Pravda a omyl mnohokrát pocházejí ze stejného zdroje.
Johann Wolfgang Goethe
Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla nebo duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsme je přestal číst.
José Ortega y Gasset
Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny.
Jean Giraudoux | Citáty o pravdě
Jsou pravdy, které mohou zabíjet lidi.
Vincenzo Gioberti
Názor je přímý nepřítel pravdy.
Galileo Galilei
Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.
R. Gould
Pravda v tom nejlepším slova smyslu, který známe, musí být naším cílem bez ohledu na ato, kam nás povede. Každý sebeklam přináší chybný úsudek a za ním následuje chybné rozhodnutí, které může mít nepředvídatelné důsledky pro náš život.
Oldřich Fišer
Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.
Oldřich Fišer | Citáty o pravdě
Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.Robert Frost
Tolerance je tísnivý pocit, že ten druhý by mohl nakonec přece jen mít pravdu.
Ludwig Feuerbach
Láska k vědě je láskou k pravdě, protože čestnost je základní ctností učenců.
Ivan Fontana
Lež má krátké nohy, avšak dlouhonohá pravda doběhne leckdy sama sebe.
François Fénelon
Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
John Fletcher | Citáty o pravdě
Láska sama o sobě může být mnohdy slepá. Proto ji doprovázejte pravdou! Ale pravda naopak může být někdy bezcitná. Proto ji čiňte prostřednictvím lásky přijatelnou.
Gustave Flaubert
Všední pravdy říkají jen idioti a géniové; průměrní lidé se jim vyhýbají a hledají vždy jen to originální a výstřední.
Jiří Faltus
Proč hledat pravdu? Až ji najdeme, o to více začneme lhát.
Benjamin Franklin
Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.
Epiktétos
Kdo se mílí, pokládá upřímně lež za pravdu.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt