Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 27. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Thomas Paine | Citáty o pravdě
Pravdě více škodí horlivost jejích zastánců než nevraživost jejích odpůrců.Josef Poláček
Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí.
George Orwell
Lež je vždy o krok před pravdou.
Zdeňka Ortová
Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit.
Friedrich Nietzsche
Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.
Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.
Friedrich Nietzsche
Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.
Friedrich Nietzsche
Všechny zamlčované pravdy se stávají jedovatými.
Neznámý autor
Co pouhým okem nezahlédneš, je pravda.
Neznámý autor
Pravda vše přemáhá.
Neznámý autor | Citáty o pravdě
Pravda je věc relativní.Neznámý autor
Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu.
Neznámý autor
Pravdu nelze překroutit. Můžeš jí buď říkat anebo lhát.
Neznámý autor
Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťuje, že měl pravdu, nebo je příjemně překvapen.
Novalis
Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení.
Mysl znalá pravdy se směje pověstem lživým.
Jan Neruda
Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost.
Jiří Marek
Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda.
George Meredith
Pokud si budeme myslet, že to dokážeme, dokážeme to! Pokud si budeme myslet, že ne, budeme mít nakonec pravdu.
Jiří Menzel
Každý člověk má ke své pravdě svá poznání, své důvody, své kořeny, ale to ho neopravňuje vidět v jiné pravdě jiného člověka důvod k nenávisti.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt