Pátek, 20. duben 2018 | Svátek má Marcela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 25. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
John Ruskin | Citáty o pravdě
Mluvit pravdu, to je jako dobře psát - přichází to praxí.John Ruskin
Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává.
Ronald Reagan
Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet.
Turchan Rasiev
Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou.
Jean-Jacques Rousseau
Tisíce cest vede k bludu. K pravdě jen jedna.
Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.
Jean-Jacques Rousseau
Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.
Charles Robert Richet
Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu.
Samuel Richardson
Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.
Lionel Des Rieux
Pravda je nahá, vídáme ji však většinou přioděnou.
Pravda Vás může osvobodit, i když s Vámi může zprvu zatřást.Pythagoras
Filozofové jsou lovci pravdy.
Pythagoras
Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.
Edgar Allan Poe
Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.
Alexandr Sergejevič Puškin
Více ceníme povznášející klam než tmu přízemních pravd.
Ceníme si více povznášejícího klamu než tmy přízemních pravd.
Alexej Pludek
Rádi si předstíráme nepravdu před vystřízlivěním, které je nepohodlné.
Alexej Pludek
Vyvracet lež je horší, než hájit pravdu.
Lech Przeczek
Naučil se lhát tak perfektně, že se cítil nesvůj, když mluvil pravdu.
Lech Przeczek
Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt