Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 25. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Bertrand Russell | Citáty o pravdě
Válka neurčuje na čí straně je pravda - jenom kdo zbyde.

John Ruskin
Mluvit pravdu, to je jako dobře psát - přichází to praxí.
John Ruskin
Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává.
Ronald Reagan
Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet.
Turchan Rasiev
Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou.
Tisíce cest vede k bludu. K pravdě jen jedna.
Jean-Jacques Rousseau
Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.
Jean-Jacques Rousseau
Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.
Charles Robert Richet
Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu.
Samuel Richardson
Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.
Lionel Des Rieux | Citáty o pravdě
Pravda je nahá, vídáme ji však většinou přioděnou.

Jonas Ridderstrale
Pravda Vás může osvobodit, i když s Vámi může zprvu zatřást.
Pythagoras
Filozofové jsou lovci pravdy.
Pythagoras
Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.
Edgar Allan Poe
Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.
Více ceníme povznášející klam než tmu přízemních pravd.
Alexandr Sergejevič Puškin
Ceníme si více povznášejícího klamu než tmy přízemních pravd.
Alexej Pludek
Rádi si předstíráme nepravdu před vystřízlivěním, které je nepohodlné.
Alexej Pludek
Vyvracet lež je horší, než hájit pravdu.
Lech Przeczek
Naučil se lhát tak perfektně, že se cítil nesvůj, když mluvil pravdu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt