Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 16. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia.Ivan Sergejevič Turgeněv
Omyl je vždy nebezpečný, ak sa k nemu pridá trochu pravdy.
John Ruskin
Úlohou umenia je poúčať s láskou. Ak nepomáha ľuďom hľadať pravdu, nie je vznešené, ale hanebné.
John Ruskin
Hovoriť pravdu, to je ako dobre písať - prichádza to praxou.
Theodore Isaac Rubin
Láskavosť je dôležitejšia než múdrosť; a spoznanie tejto pravdy je začiatkom múdrosti.
K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
Richard Rohr
Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.
Pravda nespôsobí toľko dobra na svete, ako narobí škodu jej zdanie zla.
Koos de la Rey
V láske, ktorá má byť trvalá, je najhorší prechod od lží k pravde.
Karl Rahner
Svetlo má vždycky skôr pravdu než všetká temnota.
M. Scott Peck | Citáty o pravdě
Pravidlá pre život v pravde: 1, Nikdy nehovorme nič nepravdivé. 2, Majme na pamäti, že zamlčovanie pravdy je vždy potencionálnou lžou a že každý takýto prípad vyžaduje závažné morálne rozhodnutie. 3, Rozhodnutie zamlčať pravdu by nemalo byť založené na osobných potrebách, napr. na potrebe mať moc, páčiť sa, alebo chrániť vlastnú mapu reality pred kritikou. Práve naopak. 4, Rozhodnutie zamlčať pravdu musí byť vždy podložené výlučne potrebami toho, pred ktorým sa pravda zamlčuje. 5, Hodnotenie potrieb toho druhého je úloha natoľko zložitá, že môže byť múdro prevedená len vtedy, ak sme vedení skutočnou láskou k nemu. 6, Kľúčovým faktorom v hodnotení potrieb toho druhého je hodnotenie jeho schopnosti využiť pravdu pre svoj duchovný rast. 7, Mali by sme si byť vedomí toho, že keď hodnotíme schopnosť druhého využiť pravdu pre svoj duchovný rast, máme vždy sklon túto schopnosť skôr podceňovať než preceňovať.M. Scott Peck
Je pravda, že k láske patrí premena nášho "ja", ale je to skôr jeho rozšírenie než obetovanie. Skutočná láska je činnosť, pri ktorej sa všetko, čo dávame, znova doplňuje. A nielen to: naša osobnosť sa nezmenšuje, ale zväčšuje, nevyprázdňuje, ale napĺňa. V istom zmysle je láska rovnako sebecká ako neláska. Znova sa tu stretávame s paradoxom, že láska je súčasne sebecká a nesebecká.
Jean Paul
Ak máme dospieť k pravde, mali by sme sa všetci usilovať brániť názory odporcov.
Boris Leonidovič Pasternak
Nevedieť nájsť a povedať pravdu je taký nedostatok, ktorý nemôže zakryť ani najväčšia schopnosť hlásať nepravdu. (Niekoľko tvrdení, 1922)
Boris Leonidovič Pasternak
Každá stádovitosť je útočiskom netalentovaných, nezáleží na tom, či sú verní Soloviovovi, Kantovi alebo Marxovi. Pravdu hľadajú iba osamotení jednotlivci a rozídu sa s každým, kto ju nemá dosť rád. (Doktor Živago, 1955)
Blaise Pascal | Citáty o pravdě
V tejto dobe je pravda taká zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje.
Blaise Pascal
Slabosi sú ľudia, ktorí poznajú pravdu, ale zastávajú ju len dovtedy, kým majú z nej prospech.
Blaise Pascal
Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj.
Blaise Pascal
Nielen pravda sama poskytuje istotu, ale už i jej samotné hľadanie upokojuje.
Blaise Pascal
Ak chce niekto niekoho napraviť a dokázať mu, že sa mýli, musí si všimnúť, z ktorej strany hľadí na vec jeho protivník, lebo z tej strany má spravidla pravdu. To mu treba priznať a potom mu treba ukázať druhú stranu, z ktorej nemá pravdu.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt