Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o pravdě - 14. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
George Orwell | Citáty o pravdě
Pravda je, že ženská se nedívá na žádného chlapa jako na vtip, pokud jí dovede nabulíkovat, že ji miluje.Benito Mussolini
Pravda je, že lidé jsou unaveni svobodou.
Jan Masaryk
(O Stalinovi) On je ovšem taky něco jako papež. Hlava nejnesvětější církve. Ale já vám povím pravdu. Já nikdy nedovedl vidět jenom to špatné na Napoleonovi a nějak taky nemůžu hodit Stalina do jednoho pytle s Hitlerem. Někdy se mi dokonce zdálo, že jsem mu v očích zahlédl něco jako jiskřičku lidskosti. Ale možná, že se mýlím. Čertovi taky svítají očička a možná, že právě pro tohle je Stalin ještě nebezpečnější, než si myslíme.
Vladimir Iljič Lenin
Marxismus je všemocný, protože je pravdivý!
Martin Luther
Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.
Franz Kafka | Citáty o pravdě
Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat; kdo ji chce poznat, musí být lží.
Přemysl Kočí
Říkali o mně, že jsem Don Juan, ale to není pravda. Když už, tak spíš Casanova. Ale gauner jsem nebyl nikdy.
Erazim Kohák
Lidské bytí se nevyčerpává horizontálním pachtěním od narození ke smrti, nýbrž do něj vstupuje i jiný rozměr: schopnost věčnosti. Člověk je bytost, která je schopná vnímat nejen užitečnost, nýbrž i dobro, nejen přijatelnost, nýbrž i pravdu, nejen prospěšnost, nýbrž i krásu.
Jan Hus
Přítel Páleč, přítelkyně pravda: ale přednost je třeba dát pravdě.
Ernest Hemingway
Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé.
A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení!Patricie Holečková
Pravda, která bolí, uzdravuje.
Kim Hjon-Hi
Teď už chápu závažnost svého činu. Jsem vděčná, že jsem mohla poznat pravdu a také ji říct. Ke Kim Ir-senovi pociťuji už jen nenávist. Vím, že to nemůže zdaleka stačit, ale přesto prosím rodiny obětí o odpuštění. (26. dubna 1989)
Albert Einstein
Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli?
Tomáš J. Baťa
Tvrzení, že vzdělávání je celoživotní proces, nebylo ve čtyřicátých a padesátých letech tak zjevnou pravdou, jak jí chápeme dnes.
Pierre Bayle | Citáty o pravdě
Jelikož o žádném mínění nelze dokázat, že je pravdivé či nepravdivé, měla by být tolerována všechna.
Ludovico Ariosto
Chceš-li, aby ti pravda nezůstala skryta, obrať ji v její opak:
Groucho Marx
Opak je taky pravdou.
Bahá´u´lláh,
Zbav se nižších stupňů pochybnosti a vystup k čistým výškám jistoty. Otevři oči pravdě, abys mohl spatřit odhalenou Krásu a zvolat: Pochválen bud Pán, nejskvělejší ze všech tvůrců!
Bahá´u´lláh,
Prokazujte jeden druhému trpělivost, shovívavost a lásku. Nebyl-li by kdokoli mezi vámi schopen určitou pravdu pochopiti nebo by se jí snažil porozumět, zračte duch nejvyšší vlídnosti a dobromyslnosti, když s ním rozmlouváte...
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt