Sobota, 24. červen 2017 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o přátelství - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.
Jóža Hořák
Přátelství a láska všecko zmizí, zbude jenom bolest hořký lék po letech jsme si všichni cizí máme jen hrst vzpomínek.
Jean de La Bruyere
Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce.
I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme.
Stendhal
Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje nemohou poznat přítele
F. Kohout | Citáty o přátelství
Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé.
Henry Brooks Adams
Každý by měl mít natolik velký hřbitov, aby tam mohl pohřbít chyby svých přátel.
Stanisław Dygat
Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.
Tirso de Molina
V nouzi poznáš přítele, ale málokdy přítelkyni.
František Vymazal
Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.
Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.
George Santayana
Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy. (The life of reason II. Reason and society)
Friedrich Nietzsche
Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.
Honoré de Balzac
Sebectvo je jed každého priateľstva.
Niccolo Machiavelli
Proti ostatním říším se vladař může bránit dobrými zbraněmi a dobrými přáteli; když má vladař dobré zbraně, má i dobré přátele.
Opravdové přátelství nemluví, ale jedná.
Ivan Alexandrovič Gončarov
Přátelství nesnáší ani otroky, ani pány.Potřebuje rovnost.
Tomáš Garrigue Masaryk
Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.
John Donne
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
Ochotně promíjíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají.
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt