Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o přátelství a nepřátelství - 45. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.

Erasmus Rotterdamský
Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.
Epikúros
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Epikúros
Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
Epikúros
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
Bez důvěry není přátelství.
Chalíl Džibrán
Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.
Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.
Jacques Delille
Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.
Stanisław Dygat
Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.
Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!"

Eleonora Duseová
Podezíravost je forma přátelství jedné herečky k druhým.
Jaroslav Durych
Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.
Marlene Dietrichová
Nepřítomnost je nepřítelem lásky. Kdo tvrdí opak, je nepolepšitelný optimista.
Marlene Dietrichová
Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li jim třeba ve čtyři hodiny ráno.
A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?
Charles Pinot Duclos
Přátelství je láska bez citu, láska přátelství bez rozumu.
Emil Deschamps
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
René Descartes
Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu.
Démokritos
Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt