Pondělí, 18. červen 2018 | Svátek má Milan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o přátelství a nepřátelství - 15. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jini, nýbrž sebou.I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme.
V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo.
Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout.
Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.
Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.
V lásce najdeš všechny tyhle vady - bezpráví, podezření, nepřátelství, příměří, válku a pak smír.
Václav Richter
Přáteli zůstávají lidé, kteří na sebe nevědí nic - nebo všechno.
Pythagoras
Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.
Ptahhotep
Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!
Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami.Ptahhotep
Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svoji práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.
Plútarchos
Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.
Sextus Propertius
Nepřítel můj ať má dívku, jež bez citu je.
Dino Serge Pitigrilli
Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: "Nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli", pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu.
Býváme spravedlivější k nepřátelům než k přátelům.
Jean Paul
Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy - budeš mít méně nepřátel.
Jean Paul
Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu.
Blaise Pascal
Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.
Alexander Pope
Historie je spíše plná příkladů věrnosti psů než přátel.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt