Sobota, 21. duben 2018 | Svátek má Alexandra Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o práci - 9. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Abraham Lincoln | Citáty o práci
Otec ma učil pracovať, no neučil ma láske k práci.Gabriel Laub
Unikať pred ťažkosťami, je ťažká práca.
Lukáš Krivošík
Čo sa týka konkrétnych návrhov, k postupnému zníženiu roly štátu by mohol dopomôcť napríklad Friedmanov návrh zaviesť deň daňovej slobody ako štátny sviatok. Keďže dní pracovného pokoja má Slovensko viac, než je európsky priemer, zavedenie ďalšieho by sa dalo vykompenzovať zrušením 1. mája. [.týždeň 16/2007]
Pavel Kosorin
Workoholik neverí Bohu, lenivec neverí práci.
Pavel Kosorin
Sme spasení od hriechu ale nie od práce.
Pavel Kosorin | Citáty o práci
Boh nám umožnil odpočinúť si od práce každý siedmy deň - ale my si to bohužiaľ nemôžeme dovoliť.
Konfucius
Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia. Ži v priateľstve s najcnostnejšími.
Tomáš Kempenský
Ľudia sa spytujú, či je kto smelý, bohatý, pekný, šikovný, alebo či je dobrý spisovateľ, dobrý spevák, dobrý pracovník; ale či je chudobný duchom, trpezlivý a tichý, nábožný a bohabojný, o tom málokto hovorí.
Tomáš Kempenský
Bez práce niet odpočinku, bez boja niet víťazstva.
Immanuel Kant
Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.
Ján z Kríža | Citáty o práci
Merajme prácu podľa seba, a nie seba podľa práce.Ján Pavol I.
Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie "dennou tragédiou", ale skôr "denným úsmevom".
Ježíš Kristus
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie. (Edit Stein)
Tomáš Janovic
Pre niektorých je menej náročné vyhodiť sa do vzduchu ako pracovať do roztrhania.
Ľubomír Jahnátek
Vláda Slovenskej republiky oceňuje doterajšiu prácu Ministerstva hospodárstva SR pod vedením ministra Ľubomíra Jahnátka, a najmä jeho osobnú odvahu nazvať pravými slovami skutočnosti, ktoré sú neraz súčasťou obchodného prostredia. ... Plne si je vedomá, že úspešnosť na trhu špeciálnej techniky je výsledkom vysokej odbornosti a politickej zrelosti súčasnej vládnej koalície a doterajšie aktivity Ministerstva hospodárstva SR sú zrkadlom kvalitnej riadiacej práce ministra, jeho politickej zrelosti, odborných a životných skúseností ako aj jeho morálnych a charakterových kvalít.
Ignác z Loyoly | Citáty o práci
Už samotným úmyslom pracovať pre duše vykonávate mnoho.
Aldous Huxley
Mlčanie je také nabité potencionálnou múdrosťou a duchom, ako neopracovaný kus mramoru ťarchavý veľkou sochou.
Basil Hume
Povedať, že vaša práca je vašou modlitbou alebo že váš život je modlitbou, nie je iba nezmyslené, ale úplne zavádzajúce. Je to nepochybne ideál, ale taký ideál nikdy nedosiahnete, ak nebudete denne venovať čas osobnej modlitbe.
Adolf Hitler
Hitlerovo vytváranie vlastného imidžu dosahovalo zvláštnej dokonalosti a prepracovanosti. Rečnícke postoje cvičil v prítomnosti profesionálneho herca a svojho komorného fotografa. Takzvaná "reč tela" známa z filmových nahrávok z jeho mítingov, bola výsledkom dlhej práce.
Jan Herben
Ľudia sa radi zamestnávajú, aby nemuseli pracovať.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt