Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o politice - 3. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.Serj Tankian
"Státy jsou jako lidé. Když pochopíš jejich vzájemné ovlivňování, není těžké porozumět, proč jsou věci, zde v náležitosti mezinárodní politiky, konány danou cestou. Ale státy nejsou jako lidé ve smyslu toho, jak jsme obecně představováni jinými. A jejich interpretace našich zájmů se nemusí míjet se skutečností. A to je velmi nebezpečné, zvláště pak v demokracii."
Henry David Thoreau
Jestliže vlády nemají zájem naslouchat mým peticím, proč bych já měl naslouchat peticím jejich?
Platón
Filosofie je dobrá věc a politická činnost také, ale každá se vztahem k jinému předmětu; kdo má účast v obojím, je uprostřed, nemluví podstatné věci a je horší než obě dvě.
Ferdinand Peroutka
Komunismus - ze své volby - je největším žijícím nepřítelem svobody. V zápase proti sobě stojí systém demokratický a komunistický, ne kapitalistický a socialistický. Neboť demokratický stát přijímá zřízení socialistické nebo zřízení volného podnikání, podle toho, jak rozhodne většina. Z toho, že k demokracii se hlásí zastánci i odpůrci soukromého podnikání, vyplývá, že demokracie není hospodářská, spíše lidská víra... Škodlivá lhostejnost státu byla nahrazena škodlivou všemohoucností státu, a občan ztratil poslední útulek, kam by se skryl před domýšlivým dohlížitelem. Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika. ["Demokratický manifest", 1959, New York]
Nejspolehlivější pevností je taková vláda, která nevyvolává nenávist lidu.
Lao-c’
Je těžké vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.
Robert Francis Kennedy
Celý náš vládní program nebazíruje na službě pro lidi, nýbrž na práci s lidmi.
Winston Churchill
Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.
Winston Churchill
Chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc anebo příští rok… A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo.
V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli. Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.Robert Fulghum
Představte si, oč lepší byl byl svět, kdybychom si všichni - na celém světě - každý den ve tři odpoledne dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby základní politikou všech vlád bylo vždy vracet věci nazpátek a uklízet po sobě. (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Krédo)
Francis Bacon
Dále, nebude od věci rozlišit tři druhy a, jakoby, stupně ambicí lidstva. První je těch, kteří touží rozšířit vlastní moc ve své rodné zemi, hrubý a zkažený druh. Druhý je těch, kteří usilují o rozšíření moci a vlády své země mezi lidmi. Tento je jistě důstojnější, ač neméně chtivý. Ale pokud člověk usiluje ustavit a rozšířit vládu a panství samotného lidského rodu nad světem, jeho ambice (má-li být zvána ambicí) je bezpochyby celistvější a vznešenější než ty předchozích druhů. Avšak vláda člověka nad věcmi záleží zcela na uměních a vědách. Neboť nemůžeme vládnout přírodě jinak, než jejím posloucháním. [Novum Organum, kniha I, aforizmus 28]
Aristotelés
Vládnout by měli ti, kdo jsou schopni vládnout nejlépe.
Max Weber
Politická správa je braná ako čisto osobná záležitosť vládcu, dane a dávky sú ako súčasť jeho osobného majetku.
V čele sovietskej vlády stojí najväčší vedec - milovaný vodca sovietskeho ľudu J. V. Stalin. (A. F. Joffe)
Ronald Reagan
Politici majú sklon myslieť na budúce voľby a nie na budúce pokolenie.
Ronald Reagan
Dejiny nás učia, že vojny začínajú, keď vlády uveria, že cena agresie je nízka. [History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap. (angl.)]
Matka Tereza
Nazdávam sa, že politici strávia málo času na kolenách. Som si istá, že by boli lepšími politikmi, keby to robili...
Jan Amos Komenský
Umenie vládnuť sa nezakladá na sile, či opatrnosti, ale na múdrosti.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt