Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o politice - 12. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Bezpečná je teprve ta vláda, která klade meze své moci.Tůma
Politici ČSSD vyhlašují, že již brzy dojde v ČR k hospodářskému obratu, ale provedete-li obrat v bahně, plácnete s sebou na druhou stranu!
Henri Tissot
Jde-li o rybí polévku a o politiku, nesmíme se nikdy dívat, jak se dělají.
Harry S. Truman
Státník je politik, který je deset patnáct let mrtev.
Elsa Trioletová
Člověk nemusí být Napoleonem, aby závisel na válkách a revolucích, politika byla často základem osudů velmi obyčejných lidí.
Člověk není nadarmo zpravodajem ze společnosti, aby se nepoučil, jak se život vyšších kruhů, politika a obchod vzájemně prolínají.
Adolphe Thiers
Vládnout znamená být zvídavý.
Tacitus
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně.
Tacitus
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. - Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.
Publilius Syrus
Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk.
Publilius Syrus | Citáty o politice
Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády.Publilius Syrus
Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.
George Bernard Shaw
Jsou vládcové, kteří vládnou z boží milosti, a jsou takoví, kteří vládnou z božího dopuštění.
George Bernard Shaw
Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.
George Bernard Shaw
Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám nebude vládnout lépe než si zasluhujeme.
Umění vládnout je umění organizovat modlářství.
George Bernard Shaw
Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.
Logan Pearsall Smith
Přestože by se bohatí lidé v ekonomice měli chovat podle racionálních teorií a usilovat pouze o maximalizaci zisku nečiní tak, ale někdy u nich převládne naprosto iracionální smysl pro spravedlnost, svědomí a soucit s chudými a slabými.
Lucius Annaeus Seneca
Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. Kdo se příliš bojí nenávisti, nebude schopen vládnout; království střeží strach.
Lucius Annaeus Seneca
Nahromaděné peníze vládnou, nebo slouží.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt