Sobota, 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o osudu - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jan Werich | Citáty o osudu
Osud je vůl,to jsem si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled.Reinhard K. Sprenger
Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko.
Pacuvius
Sluší se stýskat si na osud, ne nad ním plakat.
Jan Masaryk
Židé ve svých bohatých dějinách hodně zkusili, ale žádné jejich utrpení nebylo tak hrozné, nesnesitelné a masové, jako je nyní. Naší generaci bylo dopřáno, aby se z hrozného osudu Židů poučila, kam vede antisemitismus … Je pravda, že se každý národ pozná podle toho, jak se chová k Židům, a my jsme se chovali slušně. … Antisemitismus je barbarství a ostuda, které zůstanou vyhrazeny Němcům jako znamení … Musíme si uvědomit, že pro nás…antisemitismus je prvním krokem k pangermanismu, který by nám při druhém kroku vrazil kudlu do zad … Židé na tom dnes jsou nejhůře. V polských ghettech je to ještě horší než v Dachau a Oranienburgu. Proto vás prosím, pomáhejte jim, jak můžete. (Londýn, 29. září 1943 na Roš ha-šana)
Konrad Adenauer
Každý národ si musí být vědom toho, že si z valné části rozhoduje o svém osudu sám. Nemůže si toho být ovšem vědom, pakliže své dějiny nezná a nebo je zná pouze povrchně.
Neznámý autor | Citáty o osudu
Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic.
Napoleon Bonaparte
Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí.
Neznámý autor
Láska je kouzlo se srdcovým esem a srdcovou dámou, když vám osud zamíchá kartami, zůstávají stále při sobě.
Jean Dutourd
Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe.
Publilius Syrus
Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí.
Blaise Pascal | Citáty o osudu
Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.Johannes Mario Simmel
Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich míste my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit ...
Gabriel Monod
Starý zákon je zrušen, člověk konečně ví je v nezúčastněné bezrozměrnosti universa, z něhož náhodně vystoupil, sám. Ani jeho osud, ani jeho povinnost nestojí nikde napsány. Je na něm, aby si zvolil mezi říší světla a temnotou.
Richard Wagner
Mým osudem je samota a mým životem je práce.
Milan Rastislav Štefánik
Jeho duch mal najvzácnejšie vlastnosti: nezdolnú odvahu, pokojnú odhodlanosť, ktorej sa nemohli dotknúť ani údery osudu a rozvážnu múdrosť, ktorej priamu cestu nenarušila nijaká zištná vášeň. K tomu najrozmanitejšie vedomosti, a to všetko zastreté príjemnosťou, nie príliš známou u ľudí činu.
Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá. [Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. (lat.)]
Le Corbusier
Loos nám připravil půdu, umetl cestičku a bylo to homérské čištění - přesné, filosofické a logické. Tím Loos ovlivnil náš architektonický osud.
Publilius Syrus
Když chce osud někoho zničit, udělá z něho hlupáka.
Edvard Beneš
Slovo "sudetský", "Sudetenland", "sudeťák" bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novou dohodu zbavení se i těch smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvizit nacistické politiky. (Zásadní stanovisko k usnesení představenstva SdS ze dne 7. VI. 1942, odevzdané Wenzelu Jakschovi 1. XII. 1942.)
Karel Schulz
Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt