Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o neštěstí - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastím je, že sa ním stáva vo chvíli, keď začne zo seba robiť anjela.Benjamin Mays
Nie je nešťastie umrieť s nesplnenými snami, ale je nešťastie nesnívať... Nie je hanba nesiahať na hviezdy, ale je hanba nemať hviezdy, na ktoré by sme siahali.
Karl Marx
Skúsenosť nám ukazuje, že najnešťastnejší je ten, kto priniesol šťastie najväčšiemu počtu ľudí.
Karl Marx
Nešťastie nikdy nechodí samo.
André Maurois
Mnoho ľudí si skazí celý život predstavou nešťastia, ktoré im hrozí.
Často kruté utrpenie, ktoré nám spôsobila jedna žena, sa stáva príčinou lásky, ktorú prebudíme u inej ženy. A tiež príčinou jej nešťastia.
Vladimir Iljič Lenin
Ich najväčším nešťastím bolo, že sa narodil; druhým - že zomrel. (Winston Churchill)
Lao-c’
Niet ťažšieho hriechu nad vášne. Niet väčšieho nešťastia nad neuspokojenie. Niet ťažšieho prečinu nad lakomosť. Preto človek zbavený vášní býva spokojný.
Ján Chryzostom Korec
Boh nás má stále rád a používa i naše nešťastie, aby nás priviedol do kráľovstva svojej lásky.
Konfucius
Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.
Šťastie sa skladá z nešťastí, ktorých sa vyvarujeme.Ignác z Loyoly
Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku.
Hésiodos
V nešťastí ľudia starnú rýchlejšie.
Graham Greene
Nešťastie, rovnako ako súcit, sa môže stať zvykom.
Erich Fromm
Ak milujete bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie.
Nie sú nešťastné manželstvá, sú nešťastní ľudia a manželstvo ich len ukazuje.
Človek je nešťastný preto, lebo nevie, že je sťastný; jedine preto. To je všetko, všetko! Kto sa to dozvie, ten sa hneď stane šťastným, v tom okamihu. - Diablom posadnutí
Charles Dickens
Lepšie je nešťastne milovať ako lásku nikdy nepoznať.
Niet tak nešťastnej lásky, aby po nej nezostalo zopár krásnych spomienok.
Démokritos
Šťastie a nešťastie je vecou duše.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt