Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o nepřátelství - 13. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jan Hus | Citáty o nepřátelství
Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.

Christian Friedrich Hebbel
Nepřítel je člověk, z něhož musíš udělat buď přítele, anebo sluhu.
Elbert Hubbard
Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.
Heinrich Heine
Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.
Johann Wolfgang Goethe
Nepřítel nechce - přítel nesmí šetřit.
Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou.
Vincenzo Gioberti
Názor je přímý nepřítel pravdy.
Alexandra von Fjurstenberg
I když krokodýl sežral tvého nepřítele, neznamená to, že se stal tvým přítelem.
Thomas Fuller
Hněv je náš zapřísáhlý nepřítel.
Benjamin Franklin
Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.
Ezop | Citáty o nepřátelství
Věrolomný přítel je horší než nepřítel.

Ezop
Věrolomný přítel je horší nepřítele.
Antoine de Saint-Exupéry
Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.
Marlene Dietrichová
Nepřítomnost je nepřítelem lásky. Kdo tvrdí opak, je nepolepšitelný optimista.
Démokritos
Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.
Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.
Démokritos
Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.
Gilbert Cesbron
Nepřítomnost žen z nás činí hrubce nebo světce.
Gilbert Keith Chesterton
Egoista napřed nazve život nemilosrdnou válkou a pak si dá co největší práci, aby vycvičil své nepřátele ve válčení. Hlásat egoismus znamená provádět altruismus.
Gilbert Keith Chesterton
Bible říká, že bychom měli milovat své sousedy i své nepřátele. Pravděpodobně proto, že se jedná o ty samé lidi.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt