Neděle, 18. únor 2018 | Svátek má Gizela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o nenávisti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Julius Zeyer | Citáty o nenávisti
Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.Karol Zachar
Aj bez slova vieme, či nás niekto ľúbi, alebo či nás nenávidí.
K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku.
Xenofón
Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.
Aischylos
Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.
Oscar Wilde | Citáty o nenávisti
Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc
Suetonius
Ať si nenávidějí, jen když se bojí.
Blaise Pascal
Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání.
Žárlivost je přechod mezi láskou a nenávistí.
Charles Dickens
Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.
Čo je veľká láska? To, čo na mnohých ženách nenávidíme, a predsa na jedinej žene milujeme.Egid z Assisi
Ak túžiš dokonalo milovať, nenáviď sám seba.
Arthur Schopenhauer
Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.
Edith Cavellová
Vlastenectví nestačí. Nenávist ani hořkost nesmím cítit vůči nikomu.
František Mikloško
Stavanie dvojkrížov Slovenskou národnou stranou považujem za absurdné. Dvojkríž je posvätný symbol, ktorý sa tiahne dejinami a nemôže ho stavať strana, ktorá v sebe nosí nenávisť a šíri ju.
Žena je schopna všeho zlého z lásky, nikoliv z nenávisti.
Gaius Valerius Catullus
Nenávidím a miluji.
František Xaver Šalda
Podivná věc, není u nás strany politické, sebenepatrnější, která by měla ve svém programu antisemitismus, nenávist rasovou, a záští rasové; a bývá to často uváděno jako naše politické plus před jinými zeměmi… a naše republika platí ve střední Evropě za zemi přímo filosemitskou… Žije tedy ve skrytu duše našich lidí nenávist k Židům, která propukne v příhodnou chvíli a zatemní jinak případ jasný, jako že dvakrát dvě jsou čtyři? Co mne děsí je právě ta skrytost…
Elie Wiesel
The opposite of love is not hate, its indifference. Opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost.
Louis-Ferdinand Céline
Myšlenková neschopnost odsuzuje některé lidi k tomu, že nenávidí bez jakékoliv přesnosti.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt