Pátek, 27. duben 2018 | Svátek má Jaroslav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o nenávisti - 13. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Marcel Proust | Citáty o nenávisti
Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují.Pius XII.
Budoucnost patří těm, kdo milují, nikoli těm, kdo nenávidí.
Jean Paul
Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.
Leydenský Papyrus
Nestýkej se s člověkem, v jehož srdci je nenávist.
Friedrich Nietzsche
Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování.
Existuje spolehlivé pravidlo, dle něhož poznáš, zda se člověk narodil aby se stal slavným. Jestliže nenávidí schopnější lidi ve svém okolí, nepozvedne se nikdy nad průměr.
Neznámý autor
Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili.
Ladislav Muška
Nenávist ke tchýni může pramenit z představy, že takhle bude jednou vypadat její dcera.
Jiří Menzel
Každý člověk má ke své pravdě svá poznání, své důvody, své kořeny, ale to ho neopravňuje vidět v jiné pravdě jiného člověka důvod k nenávisti.
Charles Louis Montesquieu
Velkých podlostí se dopouštíme z nenávisti, malých ze strachu.
Nenávist, která vyvěrá z vyhaslého přátelství, přináší nejzkázonosnější plody.Selma Lagerlöfová
Ten, kdo je schopen chápat a pochopit, není schopen nenávisti.
Livy
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jean de La Bruyere
Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.
Jean de La Bruyere
Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům.
Ján Kollár | Citáty o nenávisti
Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil.
Daniel Kroupa
Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení.
Krása bez síly nenávidí rozvažování, protože toto rozvažování na ní chce něco, co tato krása nesvede.
Oliver Wendell Holmes
Nenávist k hříchu mají, kdo dobří jsou, pro lásku k ctnosti.
Klement Maria Hofbauer
Žárlivost je nenávist převlečená za lásku.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt