Středa, 23. květen 2018 | Svátek má Vladimír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o náboženství - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Všechny módní názory jsem našel ve staré Bibli.Ježíš Kristus
Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. ... Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. - Philip Schaff
Ježíš Kristus
Ježíš Kristus má vliv na své poddané a dává jim příkazy, i když není viditelně přítomen v těle. - Napoleon
Ježíš Kristus
Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval ... Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. - H. G. Wells
Ježíš Kristus
Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život. - Dietrich Bonhoeffer
Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem. - Camillo Torres
Ježíš Kristus
Od mládí jsem našel v Ježíši svého velkého bratra.- Martin Buber, židovský filozof (1878-1965)
Antonín Koniáš
Věří všemu, co učí římská církev, avšak leccos mu v katolicismu připadá zbytečné, jako očistec, zpověď nebo poutě. (svým nadřízeným o Františku Antonínu Šporkovi v dopise z 19. února 1729)
David Kertzer
Antisemitismus nacistů nebyl pro církev v třicátých letech pro svou negativní představu Židů problémem, protože tuto představu církev do značné míry sdílela. Problém se jevil zcela naopak v nebezpečí, že nacisté mohou zneužít popud, který byl předtím připisován círvi, aby získlali katolíky pro nekřesťanskou věc. Pokud církevní vůdcové nacisty pranýřovali, ukazovali tak lidem, že se nemusí připojit k nacistům, aby byli protižidovští....
Robert Francis Kennedy
Extrémista zklamán neúspěchem, zatracuje motivace, morální názory a patriotismus oněch, kteří ho odmítají. Ať se angažuje politicky a nebo nábožensky, vždy kolem sebe rozsévá samoúčelné fráze a bezdůvodný strach.
"Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy." (1777)Gilbert Keith Chesterton
Kdyby si ateisté měli zvolit své náboženství, měli by si vybrat křesťanství, neboť v něm se na okamžik Bůh zdál být ateistou.
Jan Hus
Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.
Moshe Hirsch
My považujeme rabína Hirsche za součást palestinského lidu. Byl to jeden z palestinských Židů, který má náš respekt, a to potvrzuje fakt, že naše problémy s Židy nezpůsobilo náboženství ale sionismus. [We consider Rabbi Hirsch a part of the Palestinian people. He is one of the Palestinian Jews whom we give all respect, and this is to confirm that our problem is not with the Jews as a religion, it’s with Zionism. - Hatem Abdel Qader]
Adolf von Harnack
Kdo zná jedno náboženství, zná všechna.
Pryč od Říma a směrem k národní církvi ... Je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu. Prohlášení Klementa Gottwalda na schůzi ÚV KSČ 9. června 1948
Forrest Gump
"Našel´s už Ježíše, Forreste?" ["Já nevěděl, že ho mám hledat, pane..."]
Galileo Galilei
Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.
Marcello Foa
Po pádu berlínské zdi jsme svědky procesu, který vede k neustálému oslabování tradičních institucí jako jsou státy a církve a k přenášení moci na velké soukromé společnosti a mezinárodní organizace.
Albert Einstein
Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt