Sobota, 21. duben 2018 | Svátek má Alexandra Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o náboženství - 18. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Můj hněv je pouze kypění mé zbožnosti.Georges Bataille
Kdo nevidí náboženský smysl erotiky, tomu uniká její podstata. Obráceně, kdo nevidí svazek, kterým je spojeno náboženství s erotikou, tomu unikne i podstata náboženství.
Wiesław Brudziński
Kritik žije jako farář - z narozenin, svateb a pohřbů spisovatelů.
Ambrose Bierce
Písmo svaté: Posvátné knihy naší svaté víry na rozdíl od falešných a pohanských rukopisů, na nichž jsou založena všechna ostatní náboženství.
Honoré de Balzac
Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře.
Francouzi chodí k prvnímu přijímaní, aby skoncovali s náboženstvím, skládají maturitu, aby skoncovali s vědou a potom se ožení, aby skoncovali s láskou.
Augšpurský mír
Čí země, toho náboženství. - Cuius regio, eius religio.
Ladislav Špaček
Nevěřící by měli respektovat ceremoniál obřadu, nemusejí se ho ale účastnit. Proto vstanete, když povstanou všichni, nemusíte ale klekat, to už je vyhrazeno těm, kteří se modlí. Když ostatní dělají něco obvyklého - třeba si podávají ruce, podáte si je s nimi. Nemusíte se ale účastnit zpěvu ani se nemusíte křižovat.(Odpověď na otázku: "Jak se má chovat nevěřící v kostele?")
Svjatoslav Ševčuk
Boží služebník Jan Pavel II., který už brzy bude blahoslavený, prohlásil, že Ukrajina je laboratoř ekumenismu. My v téhle práci, v tomhle poslání, pokračujeme a vidíme, že naše účast na dialogu katolické církve s pravoslavnými a východními církvemi může být užitečná.
Jicchak Šamir
Stát dnes známý jako Jordánské království je nedílnou součástí toho, co bylo kdysi známé pod názvem Palestina (77 % původního území); jeho obyvatelé jsou proto Palestinci - nelišící se svým jazykem, kulturou nebo náboženstvím a demografickou strukturou od jiných Palestinců. Je tedy jen dějinnou náhodou, že se tento stát jmenuje Jordánské království a nikoliv Palestinské království. [v 70. letech vyjádřil svůj postoj k Jordánsku]
Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz.Michał Zygmunt
Náboženství je nejhorší propagandistická strategie v politice. Dovolává se dogmant a trestů a nelze s ním diskutovat. Je to forma manipulace - je jedno jestli islám na východě nebo katolicismus zde, ale systém, který spoléhá na strach, je špatný. [Religion is the worst propaganda strategy in politics. It appeals to dogmas and punishment and one cannot debate it. It is a form of manipulation - be it Islam in the east, or Catholicism here, but the system which relies on fear is a bad one.]
Oscar Wilde
Věda je archiv mrtvých náboženství.
Ludwig Wittgenstein
Pro skutečně zbožného člověka nic není tragické. Wittgenstein In: R. Rhees, Personal recollections, kap. 6.
Ludwig Wittgenstein
Frazerův výklad magických a náboženských názorů lidstva není uspokojivý; představuje je totiž jako omyly. Wittgenstein Blue book 119
Podstatou výchovy je být náboženská, to jest vštěpovat povinnost a úctu. Povinnost plyne z naší schopnosti řídit běh věcí. Kdy by dostupné vědění mohlo něco změnit, je nevědomost neřestí. A základem úcty je vědomí, že přítomnost v sobě zahrnuje úplný souhrn jsoucího, nazpět i dopředu, tu celou amplitudu času, to jest věčnost.
Joseph Weizenbaum
Žil jsem životem kacíře. Kacíř ve všech "systémech víry", ať je to církev katolická, nebo komunistická strana, byl jedním z věřících, než se dopustil kacířství. Jednoho dne ale církev prohlásí: "Vlastně nikdy nebyl jedním z nás."
Derek Walcott
Walcottova řeč je darem Shakespeara a Bible - téměř hydraulické síle jeho slov lze stěží odolat. - Seamus Heaney
Voltaire
Ze všech náboženství, křesťanství by mělo být nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.
Kurt Vonnegut
Slova rázem přeskočila ze stránky do mé mysli a byla tam vřele přijata. Ta slova byla parafrází Ježíšova vybídnutí: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři."
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt