Čtvrtek, 19. duben 2018 | Svátek má Rostislav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o náboženství - 17. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.Graham Greene
Každá armáda prohlašuje své padlé automaticky za hrdiny podobně jako církev své mrtvé za mučedníky.
Anatole France
Náboženství prokázalo lásce velkou službu tím, že ji prohlásilo za hřích.
Sigmund Freud
Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.
Albert Einstein
Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.
Katolická církev zakázala rozvod patrně proto, že se přesvědčila, že proti cizoložství právě jako proti smrti není léku.
Ralph Waldo Emerson
Slyšel jsem jistou dámu s obdivnou pokorou prohlásit že pocit dobrého oblečení jí dává vědomí vnitřního klidu, jaký jí náboženství nemůže poskytnout.
Erich von Däniken
Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: "Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit."
Louis-Ferdinand Céline
Je to vždy tak, že kněz už dávno myslí na něco jiného, zatímco kostelník ještě věří v Boha.
Svatopluk Čech
Příroda spasí vás. V té bibli čtěte!
Bible říká, že bychom měli milovat své sousedy i své nepřátele. Pravděpodobně proto, že se jedná o ty samé lidi.Gilbert Keith Chesterton
Křesťanství je jediné náboženství na světě, které vystihlo, že všemohoucnost bohu nestačí, že musel být, aby byl bohem cele, nejen králem, ale i buřičem.
Gilbert Keith Chesterton
Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.
Francesco Caraciolli
V Anglii mají na šedesát náboženství a jednu jedinou omáčku.
Georges Clemenceau
Největší revoluce dějin vypukne v den, kdy všichni lidé začnou žít podle Ježíšova horského kázání.
Těžit z obecných zájmů není pouze hanebné, ale také zločinné a bezbožné.
Marcus Tullius Cicero
Bezbožný ať se neodvažuje usmiřovat hněv bohů dary.
Karel Havlíček Borovský
Křesťanské náboženství a hlavně matka má vychovaly mne k vlídnosti; rozum však a opět láska - ten plamen mého srdce - káže mi nevlídnost - a na tuto stranu se nakloniti musím!
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Napoleon Bonaparte
Chtěl jsem založit ve Francii řád občanský. Až dosud byly ve světě jen dvě moci: vojenská a církevní. Měl jsem v úmyslu zřídit systém evropské federace. Svatá aliance je myšlenka, kterou mně ukradli. Ale jejich verze je aliance králů proti národům. Ústava je dílem svého času.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt