Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o myšlení - 39. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Heinrich Heine | Citáty o myšlení
Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce.

Jean Marie Guyau
Slovo nezmůže nic bez myšlenky.
Alexandr Ivanovič Gercen
Věda žádá celého člověka bez postranních myšlenek, ochotného obětovat všechno a dostat za to jako odměnu těžký kříž střízlivého poznání.
Alexandr Ivanovič Gercen
Měně čtěte, méně se učte, více myslete!
Alexandr Ivanovič Gercen
Vývoj ženy je tajemstvím. Pořád nic - paráda a tance, hadí jazýček a četba románů, očka a slzy - a najednou se objeví gigantická vůle, zralá myšlenka, kolosální rozum.
Maxim Gorkij | Citáty o myšlení
Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého.
Sacha Guitry
Představuji si klamaného manžela, jak si říká: "Pobuřuje mne pomyšlení, že teď už víte, s čím já se musím spokojit."
Sacha Guitry
Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě více.
John Gay
Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím.
Stanislav Gross
Myslím to upřímně!
Paul Gauguin | Citáty o myšlení
Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce.

Vincent van Gogh
Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.
Johann Wolfgang Goethe
Zkušenost je skoro vždy parodií myšlenky.
Johann Wolfgang Goethe
Zkušenost je skoro vždycky parodií myšlenky.
Johann Wolfgang Goethe
Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou.
Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli použít.
Romain Gary
Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají.
William Glasser
Nikdy neříkejte "ne", když myslíte "ano".
Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.
Paul Getty
I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt