Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o myšlení - 38. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
John Howe | Citáty o myšlení
Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem.Tomas A. Harris
Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost.
Miroslav Horníček
Fotografie je chodící oko. Klusající zřítelnice... Buď někdo vidí, co se má fotografovat, anebo nevidí. Když to vidí, tak to uvidí i bez fotoaparátu; tím aparátem to jenom sdělí. To je jako když má někdo myšlenky a píše je. Píše už to, co měl dřív, než vzal pero do ruky. Kdežto někdo může mít v každé ruce pět per a když nemá myšlenky, tak nemá co sdělovat.
Miroslav Horníček
Mlčet je možno z nedostatku myšlenek i z jejich zralosti; mlčí ten kdo ví.
Quintus Horatius Flaccus
Cokoli vymyslí králové, jsou za to biti Achájci.
Závistník hubne a chřadne, když sousedův blahobyt vzrůstá. Na závist si krutějších muk ani sicilští vládci nevymysleli.
Hérodotos
Je lepší pustit se odvážně do všeho i za cenu, že v polovině případů utrpíš nezdar, než všeho se obávat a nikdy nic nezkusit. Cožpak je vůbec možné, když jsme jen lidé, poznat něco s jistotou? Myslím, že ne. Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho, a ne ty, kteří si všechno dlouho rozvažují a váhají.
Johann Gottfried Herder
Ježíš přišel a řekl: "Jděte a milujte se!" Nedomyslel však tak obrovský lidský úkol. Vždyť jen k tomu, aby se lidé alespoň snášeli, je třeba nadlidského úsilí; a jak nezměrného úsilí by pak bylo třeba k tomu, aby se lidé milovali? I když jsou lidé sourozenci, nikdy nebudou bratry a sestrami.
Oliver Wendell Holmes
Když se lidská mysl otevře nové myšlence, nikdy se už neuzavře zpět do původní polohy.
Hérakleitos
Ti, kteří hovoří promyšleně, musí se opírat o to, co je všem společné.
Hérakleitos | Citáty o myšlení
Mlčíš-li, mohou si někteří myslet, že jsi hlupák, promluvíš-li, pak jsou o tom všichni přesvědčeni.Paul Henry Dietrich Holbach
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.
František Halas
Myšlenka opřená o charakter se vždy prodere ke slávě.
František Halas
Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání.
Joseph Heller
Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda.
Heinrich Heine | Citáty o myšlení
Slova jsou stvořená k tomu, aby zakrývala naše myšlenky.
Heinrich Heine
Soulož by neměla být dílem okamžiku, živelným vybitím, poskytujícím záblesk slasti. Měla by naopak být promyšleným konáním, poskytujícím zaměstnání na celý večer.
Heinrich Heine
Krásné rýmy slouží často jako berličky chromým myšlenkám.
Heinrich Heine
Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují.
Heinrich Heine
Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt