Středa, 23. květen 2018 | Svátek má Vladimír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o myšlení - 19. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Carlo Dossi | Citáty o myšlení
Kto veľa hovorí, málo myslí.Každý pohľad na ženu je pre básnika dôvod k zamysleniu.
Dobrák sa ocitá v myslení ženy vždy až na poslednom mieste.
René Descartes
Pochybujem teda myslím, myslím, teda som. [Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. (la)]
Prvá láska je vysnená, posledná už len vymyslená.
Jakub Deml | Citáty o myšlení
Mám o sebe tak vznešené mienenie, že si myslím, že ma je škoda pre ženu.
Marcus Tullius Cicero
Najsladšie veci v živote sú najtichšie... Šťastný život spočíva v pokoji mysle.
Marcus Tullius Cicero
Nerozumný, i keď dosiahol, čo si zaumienil, myslí si, že nemá dosť. Učenec sa vždy uspokojí s tým, čo má. Učencovi stačí on sám.
Marcus Tullius Cicero
Myslím, že pre toho, kto miluje, nič nie je náročné.
Omar Chajjám
Myslenie naše nie je oáza, sú to tečúce vody, ktorých pramene sotva dovidíme.
Je normálnym dôsledkom poklesku zlej ženy, že stratí vierohodnosť svojej cti aj v očiach toho, koho prehováraniu a prosbám podľahla, pretože ten si myslí, že ju môžu dostať aj iní muži.Albert Camus
Istota, že sme inteligentnejší než tí ostatní, je povážlivá už preto, lebo to isté si okrem nás myslí veľa hlupákov.
Phil Bosmans
Človekom v plnom zmysle slova sa staneš len skrze lásku.
Tristan Bernard
Optimista je človek, ktorý sa ožení s vlastnou sekretárkou a myslí si, že ju bude môcť aj naďalej upozorňovať na pravopisné chyby.
Gottfried Benn
Protikladom dobrého skutku nie je zlý skutok, ale "dobre myslený" skutok.
Ja si myslím, že sliepky patria na dvor, nech tam hrabú a nech tam nerobia zmätok medzi normálnymi ľuďmi.
Goergy Bateson
Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom myslí človek.
Hlupák je ten, kto nikdy nemyslí inak.
Mnohokrát práve tým, čo si muž o sebe myslí najlepšie, sa znemožňuje v očiach ženy.
Augustín
Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? ... Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt